Rimini

Nasi dzielni spedytorzy – Paulina i Maciek w akcji: na praktyce we włoskiej firmie „Polaris” (którą  na zdjęciu prezentuje Maciek) mają pełne ręce roboty: zabezpieczają towar, rozkładają na półki, sprawdzają kompletność i stan dostaw towarów, uczestniczą w ich przyjmowaniu.

W czasie praktyk zabezpieczmy towar od kradzieży, rozkładamy towary na półki oraz są nam pokazywane sposoby przyjmowania i sprawdzania towarów od dostawców w kwesti kompletności i dobrego stanu.