Rimini

Gabrysia i Ania z 3b zdobywają w Rimini doświadczenie w zawodzie technik hotelarstwa. Pracują w hotelu New Jolie, uczą się od dobrze wyszkolonych pracowników hotelu jak przygotować jednostkę mieszkalną w zależności od rodzaju i oczekiwań gościa. Przy okazji rozwijają swoje umiejętności językowe i zdobywają pewność siebie w wykonywanym zawodzie.