Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

W Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika trwa tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych.

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej.

Celem akcji Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności
potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami.

Materiały o grypie:

Grypa, a dzieci, Grypa, a seniorzy, Grypa,a płuca

Materiały o chorobach zakaźnych:

WZW+Salmonella, Polio, Odra, Krztusiec, Covid-19

Materiały o szczepieniach:

Szczepienia – profilaktyka chorób zakaźnych