Echa Akcji Sprzątanie Świata

Grzegorz Mikosza – Główny Koordynator Akcji Sprzątanie Świata – Polska Fundacja Nasza Ziemia, przysłał dla Zespołu Szkół Nr 1 podziękowania za udział młodzieży 29. edycji Akcji Sprzątanie świata – Polska.

Jako wyraz uznania za posprzątanie kawałka Polski szkoła otrzymała certyfikat uczestnictwa będący oficjalnym potwierdzeniem udziału w 29. Akcji Sprzątanie świata – Polska.