Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

17 listopada w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Z województwa świętokrzyskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 186 uczniów. Stypendium premiera dostają najlepsi uczniowie w danej szkole. Mogą to być osoby z najwyższą średnią ocen albo takie, które osiągnęły wybitne wyniki w jakiejś dziedzinie wiedzy, na przykład zostały laureatami olimpiady wiedzy. Aktu wręczenia dyplomów dokonali senator Krzysztof Słoń, Rafał Nowak wicewojewoda świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik świętokrzyski kurator oświaty.

Naszą szkołę po raz kolejny reprezentowała uczennica klasy 4bTh – Anna Żebrowska, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen (5,75) oraz Damian Orłowski z klasy 4BŻS ze średnią ocen 5,15. W gali rozdania nagród uczestniczyły Pani dyrektor Małgorzata Węglewicz, wychowawcy: Edyta Jamróz i Monika Smolińska, a także rodzice stypendystów.