Porwani Przez Ekonomię – Lekcja on-line – Dlaczego nie lubimy inflacji?

Uczniowie klasy II A Technik Ekonomista uczestniczyli w lekcji on-line „Porwani przez Ekonomię” to projekt edukacyjny Warszawskiego Instytutu Bankowości oparty na książce profesora Witolda Orłowskiego „Ekonomia dla ciekawych”. Książka w przystępny sposób omawia najważniejsze zjawiska, problemy oraz mechanizmy gospodarcze. Im lepiej je rozumiemy, tym łatwiej radzimy sobie prowadząc własną firmę, szukając dobrej pracy lub zarządzając swoimi finansami.

Lekcje poprowadzili

  • Witold Orłowski – profesor nauk ekonomicznych, wykładowca Akademii Vistula w Warszawie i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny firmy PwC Polska
  • Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu Banku mBank SA – jednego z liderów polskiej bankowości
  • Waldemar Zbytek – Prezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, od wielu lat zajmującej się edukacją finansową dzieci i młodzieży.

Czego uczniowie dowiedzieli się na lekcji?

  • Czym jest inflacja?
  • Kto jest winny inflacji?
  • Jak oszczędzać w czasie inflacji?

Wiedza ekonomiczna jest niezbędna w rozumowaniu współczesnego świata.