XII Liga Młodych Logistyków

W dniu 07.12.2022r uczniowie klas IV BŻS oraz II  BSH w zawodzie technik spedytor wzięli udział w  XII Edycji Ligi Młodych Logistyków. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 Celem Konkursu jest:
• pobudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży problematyką logistyki
• podniesienie kompetencji uczniów w obszarze logistyki i łańcucha dostaw,
• doskonalenie umiejętności samokształcenia i przygotowania uczniów szkół
ponadpodstawowych do pogłębiania wiedzy i dalszego rozwoju.

Uczestnicy rozwiązywali zadania testowe przesłane w formie on-line.  Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Opiekę nad młodzieżą pełniły:

Agnieszka Bęben, Kamila Kurek, Iwona Pietrzyk