Wolontariat szkolny

W minionym tygodniu uczennice klasy 2c: Natalia Jankowska, Wiktoria Giez, Oliwia Stalewska, Oliwia Ciosek, Weronika Szczechura, Weronika Ostatek, Zuzanna Śmigas, Paulina Otolińska, Julia Toboła, Martyna Cybulska i Natalia Kroczek, pod okiem niezawodnej pani Małgorzaty Dyjach, upiekły przepyszne ciastka.

Następnie przekazaliśmy je do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, skąd zostaną doręczone osobom starszym, samotnym i objętym pomocą. Pomysłodawcą całego przedsięwzięcia byli wolontariusze naszej szkoły, zaangażowani w wolontariat pozaszkolny, we współpracy z MOPS.

Natalia Jankowska i Wiktoria Dębniak mogły opowiedzieć o swojej działalności na antenie radia Ostrowiec, gdzie zostały zaproszone przez Starostę Powiatu Ostrowieckiego, panią Marzenę Dębniak.