Etap Okręgowy I Edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich

PATRONAT HONOROWY: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Motto Olimpiady Umiejętności Hotelarskich: HOTELE SĄ TAK DOBRE JAK LUDZIE, KTÓRZY W NICH PRACUJĄ​

Hasło edycji: KOMPETENCJE SPOŁECZNE KLUCZEM DO PROFESJONALNEJ OBSŁUGI GOŚCIA

Etap Okręgowy I Edycji Olimpiady Umiejętności Hotelarskiej odbył się 13 grudnia 2022 roku w dziesięciu okręgach na terenie całej Polski.

Zespół Szkół Nr 1 imienia Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim został przydzielony do okręgu nr 8 w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 imienia Ignacego Daszyńskiego w Krakowie, gdzie swoją wiedzę i kompetencje zawodowe reprezentowały: Marta Niedźwiecka z klasy 4b oraz Angelika Różak z klasy 3a.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 40 pytań oraz zadania praktyczne, sprawdzające znajomość procedur obsługi gościa w obiekcie hotelarskim, a także umiejętność posługiwania się językiem obcym zawodowym. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała komisja, w skład której wchodzili wykładowcy ze Szkoły Głównej Handlowej.

Angelice i Marcie gratulujemy, dziękujemy za zaangażowanie i życzymy dalszych sukcesów.