Akcja oddawania krwi

We wtorkowy poranek 28.02.2023r. grupa 19 uczniów ZS Nr 1 im. M. Kopernika po raz kolejny zgłosiła się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Ostrowcu Św. Po rejestracji i wstępnych badaniach okazało się, że aż 18 osób może podzielić się cennym i niezastąpionym darem. W ciągu kilku godzin, dzięki młodzieży z Ekonomika, zgromadzono w sumie ponad 8 litrów krwi. Wszystko przebiegło sprawnie i w przyjaznej atmosferze pracowników RCKiK.

Uczniowie mają świadomość, że krwi nie da się wyprodukować, ani i kupić i dzięki takim akcjom mogą uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie. Niektórzy uczestniczyli w akcji już kilka razy, inni zdecydowali się po raz pierwszy. Wszyscy jednak wychodzili z ogromną satysfakcją
i obietnicą, że wrócą, jak tylko będą mogli znów oddać krew.

Postawa naszych uczniów jest wyrazem szczególnej wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i jest przykładem oddania „cząstki siebie” dla innych osób.

Dziękujemy za Waszą szlachetną postawę i bezcenny dar, który ratuje ludzkie życie.  Dziękujemy także Wszystkim, którzy wyrazili chęć oddania krwi ale z powodów zdrowotnych nie mogli  przystąpić do realizacji tej szczytnej idei.

Szkolne Koło PCK i HDK
Anna Bil-Sternik-pedagog specjalny