Międzynarodowy Dzień Liczby Pi – 14 marca

25 listopada 2019 roku UNESCO podjęło proklamację o ustanowieniu 14 marca Międzynarodowym Dniem Matematyki (International Day of Mathematics-IDM). Pierwsze obchody odbyły się w 2020 roku.

Datę 14 marca w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14, co kojarzy się z przybliżeniem liczby pi. Wiele amerykańskich szkół obchodzi wtedy  tzw. Pi Day. Od 1988 roku jest to oficjalne święto w San Francisco. Uznane zostało  (niewiążącą) uchwałą Izby Reprezentantów Kongresu Ameryki. Warto przypomnieć, że dzień ten jest jednocześnie rocznicą urodzin Wacława Sierpińskiego i Alberta Einsteina.

Uczniowie Naszej Szkoły świętują Dzień Liczby Pi na lekcjach matematyki, biorąc udział w zabawach dydaktycznych, rozwiązując krzyżówki, łamigłówki, wykonując prace plastyczne. Tego dnia uczniowie klas 4pa i 4pb pod kierunkiem pani Agnieszki Mazur wzięli udział w niecodziennej lekcjach matematyki. Poznali historię liczby Pi, metodą Buffona wyznaczali jej przybliżenie oraz wykonali miasto Ludolfiny.

Marzec jest miesiącem Królowej Nauk. Klasy 1 – 3 technikum przygotowują się do święta matematyki, które odbędzie się 21.03.2023 i przyjmie formę turnieju między klasami. Uczniowie przystąpią do różnego rodzaju rozgrywek umysłowych. Dzień ten pokaże, że matematyka  to nie tylko trudne zadania, „suche liczby”,  abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda.

Zapraszamy na relację za tydzień.