Zaproszenie do złożenia oferty na organizację usługi edukacyjnej obejmujące przeprowadzenie stażu oraz zakwaterowania i wyżywienia w Irlandii w ramach programu ERASMUS+

Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET) – Mobilność edukacyjna osób (KA1) Mobilność uczniów i kadry (KA121) w ramach akredytacji projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000056596

Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9dcf3376-c726-11ed-9355-06954b8c6cb9

http://bip.zs1.net/index.php?c=article&id=326