Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki

W dniu 05.04.2023r uczniowie klas 2b i 3b w zawodzie technik spedytor wzięli udział w Międzynarodowych Targach Transportu, Spedycji i Logistyki Ptak Warsaw Expo 2023. 

Można było spotkać firmy, których zadaniem jest wspierać działalność przewoźników zarówno w sferze obsługi prawnej, organizacyjnej jak i teleinformatycznej, giełd transportowych, zabezpieczeń ładunków, kart flotowych i wiele innych. 

Opiekę nad młodzieżą pełniły: Agnieszka Bęben i Iwona Pietrzyk.

Symulator stanu

„pod wpływem” 🙂