Pomoc psychologiczna

W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową w szkole przypominamy, że uczniowie mogą skorzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego oraz specjalnego. Dyżury zamieszczone są na stronie internetowej szkoły (https://zs1.net/pedagog-szkolny/).

Dodatkowo, dyżury pełnią również psycholodzy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowcu Św. przy ul. Żeromskiego 5, tel. 41 266 59 44

Można skorzystać również z Telefonu Zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111, 800 12 12 12 lub Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 22 22