Uroczystość pożegnania absolwentów

28 kwietnia 2023 odbyło się pożegnanie absolwentów. Na uroczystości zakończenia nauki dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika powitała przybyłych: dyrekcję, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, a przede wszystkim absolwentów, dyrektor szkoły pani Małgorzata Węglewicz.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu Samorząd Uczniowski w składzie: Roksana Różalska i Damian Orłowski powitali wszystkich zebranych.

Po ciepłym i wzruszającym przemówieniu Pani Dyrektor, skierowanym do absolwentów, odbyło się uroczyste wręczenie świadectw z wyróżnieniem oraz nagród książkowych dla uczniów. Uczyniły to: pani dyrektor Małgorzata Węglewicz oraz wychowawczynie klas czwartych: pani Marta Jarecka – wychowawczyni klasy IV a czyli techników ekonomistów, pani Edyta Jamróz – wychowawczyni klasy IV b, techników hotelarstwa, pani Bożena Mazik – wychowawczyni klasy IV c – techników żywienia i usług gastronomicznych oraz pani Renata Bryła – wychowawczyni techników spedytorów z klasy IV d. Najlepsi uczniowie złożyli swoje podpisy w Złotej Księdze. Zostały również wręczone podziękowania dla Rodziców, którzy angażowali się w pracę na rzecz szkoły.

Odchodzące klasy przedstawiły przygotowane specjalnie na pożegnanie prezentacje, w których zawarły wspomnienia z czterech lat pobytu w szkole.

Starszych kolegów pożegnali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – Roksana Różalska i Mateusz Orłowski. Życzyli im, by byli nie tylko świetnymi fachowcami, ale przede wszystkim dobrymi ludźmi.

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego: pani Ewa Góra i pani Dorota Mazan podziękowały odchodzącym uczniom, którzy angażowali się w pracę samorządu. Opiekunki szkolnego koła PCK i HDK: pani Małgorzata Wieczorek i pani Dorota Kępińska podziękowały uczniom oddającym krew i obdarowały ich upominkami.

Pani Edyta Majecka–Loranty podziękowała absolwentom zaangażowanym w szkolnego tik-toka. Uroczystość uświetnił występ artystyczny.

Po części oficjalnej klasy udały się na ostatnie spotkania z wychowawcami.