Udział w Seminarium Naukowym

12 maja uczniowie klasy 2a uczestniczyli w Seminarium Naukowym „Transplantacja – bezcenny dar – wspólne działanie”, zorganizowanym przez Akademię Nauk Stosowanych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Udział w konferencji wpisuje się w realizację programu edukacyjnego „Transplantacja – jestem na tak”,  od kilku lat realizowanego w naszej szkole, pod kierunkiem opiekunek szkolnego koła PCK i HDK.

Młodzież wysłuchała prelegentów, którzy przedstawili najważniejsze aspekty przeszczepiania narządów w Polsce, a także w województwie świętokrzyskim. Zaprezentowane zostały aktualne procedury, stan prawny, ilość przeszczepień na przestrzeni ostatnich lat, rola Poltransplantu w prowadzeniu rejestru biorców, oraz znaczenie akceptacji społecznej dla rozwoju medycyny transplantacyjnej.