Uczniowie 1e na spektaklu „PustoStan”

15 maja, dzięki współpracy szkolnego koła PCK i HDK z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, uczniowie klasy 1e wzięli udział w spektaklu ,,PustoStan” – w wykonaniu Teatru Układ Formalny z Wrocławia. 

Idea spektaklu zrodziła się podczas rozmów z osobami bezdomnymi w Białymstoku i jest próbą odpowiedzi na powody bezdomności.