Podsumowanie projektu „Matematyka bez poprawki”

17 maja 2023 r.  w Auli Głównej Politechniki Świętokrzyskiej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Matematyka bez poprawki”.  Innowacyjny projekt został opracowany przez Świętokrzyskiego  Kuratora Oświaty we współpracy z Politechniką Świętokrzyską, a sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedsięwzięcie  to stanowiło formę zajęć wspierających uczniów, przystępujących do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w roku 2023. W projekcie wzięły udział 54 szkoły z 11 powiatów naszego województwa w tym Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika.

Od listopada 2022r. do kwietnia 2023r. 28 uczniów klas maturalnych systematyczne uczęszczało na dodatkowe zajęcia z matematyki. 40 godzin spotkań pozwoliło uczniom: podnieść poziom umiejętności, poprawić sprawność rachunkową, utrwalić wiadomości, zrozumieć i stosować podstawowe pojęcia i algorytmy.

„Kluczem do sukcesu jest przekonanie uczniów, aby przyjęli odpowiedzialność za własną pracę. Jeśli uda się to osiągnąć, wówczas rezultat jest znacznie lepszy niż w przypadku zastosowania metod tradycyjnych”.

Zgodnie z tą myślą, Panie Agata Niedźwiecka i Agnieszka Mazur, które prowadziły zajęcia,  stosowały różne metody pracy: wykład, „burzę mózgów”, metodę ćwiczeniową, metodę problemową, „haki pamięciowe”. Wykorzystywały rozmaite narzędzia: tablicę multimedialną, modele brył, karty pracy, programy i aplikacje: Geogebra, Quizziz, Kahoot!. Stosowanie przez nauczycielki wzmocnień pozytywnych ( pochwał, podkreślanie mocnych stron uczniów), budowanie atmosfery życzliwości i akceptacji na zajęciach, udzielanie wskazówek, dobór zadań w taki sposób, aby wszyscy uczniowie mogli osiągnąć sukces, dawanie wskazówek dotyczących gospodarowania czasem podczas samodzielnej pracy, pokazywanie zastosowania i przydatności przyswajanej wiedzy zaowocowało zmotywowaniem uczniów i wiarą w sukces na egzaminie maturalnym.