Akcja Sprzątanie Świata

W piątek 15 września 2023r., zgodnie z tradycją, uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w Akcji Sprzątanie Świata, która w tym roku przebiegała pod hasłem „Sprzątanie Świata łączy ludzi”.

Celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

W sprzątaniu terenu szkoły, a także osiedla od ulicy Siennieńskiej, Jana Pawła II, Radwana i Polnej, brały udział klasy: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3c, 4a, 5b pod opieką nauczycieli: A, Kwiatkowskiej, M. Smolińskiej, D. Szczałuby, D. Kępińskiej, M. Wieczorek, A. Pożogi, M. Skrzypczyka, A. Starachowskiego.

Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie oraz zaangażowaniu uczniów akcja przebiegła szybko i sprawnie. Nasze działania obserwowały lokalne media: Radio Rekord, Radio Ostrowiec i telewizja Lokalna.TV – za co serdecznie dziękujemy.