Podziękowania za udział w 30. Akcji Sprzątanie świata – Polska!

Tegoroczna, jubileuszowa Akcja przebiegała pod hasłem, „Sprzątanie świata łączy ludzi” i od 30 lat nasza szkoła tworzy wspaniałą społeczność osób, którym bliska jest troska o naszą planetę. Fundacja Nasza Ziemia podziękowała nam za tak liczny udział w tegorocznej Akcji. Otrzymaliśmy certyfikat uczestnictwa i prośbę, aby z optymizmem patrzyć w przyszłość.

Dbajmy o naszą planetę, która coraz bardziej wymaga naszej troski i uważności.