Ekonomicznie połączone święta

Dzień KEN uczciliśmy, biorąc czynny udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, podczas której prezentowane są dzieła tworzące kanon polskiej literatury. Należy do niego również ,,Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Pozytywistyczna pisarka ukazuje w nim dwie drogi patriotyzmu – walkę zbrojną o wolność ojczyzny oraz kult rzetelnej nauki i pracy podejmowany przez bohaterów powieści.

Uczniowie technikum i szkoły wielobranżowej chętnie wcielili się w rolę Korczyńskich, Bohatyrowiczów oraz innych postaci, ukazując obyczajowość dworków szlacheckich, społeczne, niełatwą historię…
Na szkolnej scenie wystąpili: Emila Czępińska, Justyna Jedlikowska, Kinga Lipka, Weronika Szczechura, Amelia Wójcik, Kacper Krakowiak, Jakub Miękina, Mateusz Pronobis. Technicznie nad całością czuwał Damian Orłowski.
Narodowe Czytanie w ZS Nr 1 zorganizowały Małgorzata Pękalska i Anna Czuba, natomiast Dzień KEN Dorota Mazan i Małgorzata Pękalska.