Konkurs Score Hunter Junior

Uczniowie klas I,II,III ,IV i V Technik Ekonomista po raz kolejny przystąpili do nowej edycji konkursu Score Hunter Junior.

SHJ to konkurs realizowany na platformie edukacyjnej wykorzystującej elementy grywalizacji. Celem jest upowszechnianie wiedzy na temat budowania wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze, poprzez wykonywanie zadań, misji i wyzwań na platformie.

Konkurs trwa od dnia 18 września 2023 r. do dnia 10 maja 2024 r., do godziny 12.00.

Zapraszamy pozostałe klasy do wzięcia udziału w konkursie.

Jak przystąpić do konkursu?

By wziąć udział w Konkursie uczeń powinien zarejestrować się na platformie: www.junior.scorehunter.edu.pl.
Szczegółowe informacje o Konkursie na podstronie projektu BAKCYL: score-hunter-junior