„Ekologicznie=Ekonomicznie”

W październiku młodzież klas I,II,III kształcąca się w zawodzie Technik Ekonomista uczestniczyła w lekcji online prowadzonej przez p. Tomasza Jaroszka – blogera finansowego i twórcę portalu Doradca. Lekcja zorganizowana przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu edukacyjnego BAKCYL. Temat przewodni: „ESG – czyli co kryje ten skrót i dlaczego ekologicznie = ekonomicznie”

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się kilku bardzo ważnych aspektów dotyczących skrótowca ESG, który odnosi się do trzech kluczowych obszarów mierzenia zrównoważoności i wpływu społecznego przedsiębiorstw: środowiska (Environmental), społeczności (Social) oraz zarządzania (Governance). Te kryteria są używane przez inwestorów do oceny odpowiedzialności i przyszłego ryzyka firm oraz o ekologii wśród nas.

Po pierwsze ESG ma istotny wpływ na zrównoważony rozwój. Przedsiębiorstwa, które działają w oparciu o wartości z nim związane, czyli uwzględniają aspekty środowiskowe, społeczne i kulturę zarządzania wewnątrz firmy, dążą do równowagi pomiędzy wymaganiami ekonomicznymi a potrzebami środowiska i społeczeństwa, firmy, które uwzględniają w swoich działaniach strategię ESG działają wydajniej, a dzięki uwzględnieniu ładu korporacyjnego mają mniejsze ryzyko na oddziaływanie negatywnych zmian rynkowych.

Głównym celem tego projektu jest popularyzacja zasad ekonomii i funkcjonowania rynków kapitałowych wśród młodzieży – przy wsparciu profesjonalnej kadry, na co dzień pracującej w sektorze rynku kapitałowego.