Jak dobrze zaplanować przyszłość zawodową…

…, czym się kierować w podejmowaniu ważnych decyzji zawodowych?

W dniu 08.11.2023r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Św. odbyły się warsztaty przy udziale doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Celem spotkania było przekazanie młodym ludziom informacji dotyczących rynku pracy, zawodów przyszłości, planowania drogi zawodowej i edukacyjnej.

Doradczynie zachęcały uczniów do korzystania z poradnictwa zawodowego, aby mogli określić własne predyspozycje i zainteresowania zawodowe, wzmocnić poczucie własnych kompetencji, określić cele zawodowe – przygotować własny projekt zawodowy w postaci planu działania, przygotować się do bycia samodzielnym w rozwiązywaniu problemów związanych z poszukiwaniem zatrudnienia.

Rozmowy dotyczyły także wyborów zawodowych, tworzenia ścieżki edukacyjnej, zawodów przyszłości, uwarunkowań panujących na rynku pracy.