Lekcja z Krzysztofem Jajugą

Uczniowie klas: I A, II A, IVpa Technik Ekonomista oraz II C TŻ w ramach zajęć z przedmiotów „Podstawy Ekonomii” i „Podstawy Przedsiębiorczości”, wzięli udział w lekcji on-line na platformie ClickMeeting, zorganizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości.

W spotkaniu z profesorem Krzysztofem Jajugą, Prezesem CFA Society Poland, wzięło udział ponad 4.000 uczniów z 180 szkół z terenu całej Polski.

 Podczas lekcji zostało poruszonych wiele istotnych zagadnień m.in.:

  • konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie
  • różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem
  • procent składany
  • instrumenty rynku kapitałowego (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne)
  • pytania, na które powinieneś sobie odpowiedzieć przez podjęciem decyzji o inwestowaniu
  • rynek finansowy, rynek kapitałowy i jego uczestnicy
  • Giełda Papierów Wartościowych
  • pułapki w decyzjach finansowych
  • rozpoznawanie ryzyka inwestycyjnego i znajomość sposobów jego ograniczania
  • architektura rynku kapitałowego w Polsce

Nasi uczniowie będą mogli wykorzystać cenne informacje i spróbować pierwszych poważnych inwestycji biorąc udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.