Naucz się Giełdy z SIGG

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do 22.edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, największego projektu edukacyjnego, który w praktyczny, ale i bezpieczny sposób uczy inwestowania na giełdzie.

Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Na najlepszy zespół czeka nagroda w wysokości 10 000 zł, a łączna pula nagród wynosi 100 000 zł! Udział w SIGG to świetne uzupełnienie wiedzy w ramach przedmiotów „Biznes i zarządzanie”, „Podstaw Ekonomii”, „Podstaw przedsiębiorczości” oraz praktyczne przygotowanie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.