Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 31.01 odbyły się w naszej szkole wybory nowego Samorządu Uczniowskiego. Zebranie rozpoczęło się od uroczystego pożegnania opiekunki samorządu –  pani Ewy Góry, która  po wielu latach pracy na rzecz młodzieży „przekazała pałeczkę” pani Annie Bil – Sternik. Jest ona od dziś – wraz z panią Dorotą Mazan – nową opiekunką SU. Życzenia obu paniom złożyła również pani wicedyrektor Agnieszka Kutera. Podziękowania i gratulacje od młodzieży przekazał Damian Orłowski. Ważnym punktem zebrania były wybory. Przedstawiciele samorządów klasowych wysłuchali prezentacji kandydatów, a następnie odbyło się tajne głosowanie, w wyniku którego komisja wyłoniła nowy Samorząd Uczniowski. 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika

Przewodnicząca: Zofia Wojtyła  4c
Zastępcy przewodniczącej:Łukasz  Łoboda 2a                                                               
Emil Mucha 3b
Bianka Cimała  4c
Skarbnik:Weronika Sobczyk  4c
Sekretarz:Paulina Lenart  2c
Koordynator ds. medialnych:Gabriela Zacharska  4c
Koordynator ds. artystycznych:Weronika Dusza  4c
Koordynator ds. technicznych:Igor Maj  3b

Nowemu samorządowi gratulujemy i  życzymy owocnej pracy  na rzecz naszej szkolnej społeczności!