Złote Szkoły NBP – warsztaty konwojowanie wartości

W dniu 31.01.2024r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika odbyło się spotkanie z Panem Bogusławem Kubiczem – specjalistą w dziedzinie konwojowania wartości pieniężnych. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu Złote Szkoły NBP. 

Zajęcia miały charakter warsztatów nt. Konwojowanie wartości. Młodzież zapoznała się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi zabezpieczenia wartości pieniężnych oraz zasadami organizacji transportu środków wartościowych. Uczniowie mogli poznać sposoby zabezpieczeń przedmiotów wartościowych podczas  konwoju.

Uczestnicy warsztatów – podzieleni na grupy – pod opieką P. Bogusława Kubicza, opracowywali logistykę konwoju środków wartościowych. Następnie liderzy zespołów prezentowali wypracowane projekty.

Spotkanie zostało zorganizowane przez P. Agnieszkę Kwiatkowską i P. Agnieszkę Bęben