Debata uczniowska „Złote Szkoły NBP”

 W ramach projektu „Złote Szkoły NBP” miało miejsce ciekawe wydarzenie w naszej szkole – Debata uczniowska „Złote Szkoły NBP”, która odbyła się w dniu  8 marca 2024r. Była to debata oxfordzka przy udziale publiczności, którą stanowili uczniowie klasy I i II Technikum. Wydarzenie przygotowali uczniowie z Drużyny Szkolnej projektu Złote Szkoły pod opieką nauczycieli Anny Macias i Małgorzaty Wieczorek.

 Moderator debaty postawił tezę: „Przewaga pieniądza elektronicznego nad pieniądzem papierowym”. Na zajęciach lekcyjnych uczniowie w ramach zadania Lekcja z  Ekonomią poznali rolę i funkcje pieniądza w gospodarce, zalety i wady obiegu  bezgotówkowego oraz sposoby zabezpieczania pieniądza papierowego oraz transakcji wirtualnych. Wiedza zdobyta na zajęciach w dużej mierze przyczyniła się do zbudowania stanowiska uczniów za i przeciw pieniądza elektronicznego.  Uczniowie w debacie wykorzystali materiały wypracowane przez zespoły z zadań Warsztatowych i Lekcji z Ekonomią. W fazie przygotowania do debaty liderzy zespołów dzielili się wiedzą i doświadczeniem z uczniami nie  biorącymi udziału we wspomnianych zadaniach.  Młodzież poznawała analizy rynku, artykuły z prasy ekonomicznej o przewidywaniach wzrostu stosunku transakcji bezgotówkowych  do transakcji tradycyjnych. W za i przeciw brano pod uwagę cyberbezpieczeństwo oraz sposoby fałszerstw pieniądza papierowego. Uczniowie poznali również możliwości zabezpieczeń transakcji wirtualnych.

Przed debatą publiczność na postawioną tezę opowiedziała się za przewagą pieniądza papierowego nad elektronicznym w stosunku 17:4.  W trakcie debaty opozycja i propozycja argumentowali swoje tezy. Publiczność z wielkim zainteresowaniem odebrała przedstawione stanowiska stron. Po zakończeniu prezentacji argumentów publiczność nadal podtrzymała swoje zdanie  ale w stosunku 14:8.

Debata wykazała, że młodzież z Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowcu Św. ma tradycyjne poglądy i przywiązanie do tradycyjnej formy pieniądza.