Złote Szkoły NBP w ZS Nr 1 zakończone

Już po raz trzeci projekt Złote Szkoły NBP pokazał uczniom praktyczne połączenie wiedzy z praktyką. Koordynatorzy projektu – nauczyciele Agnieszka Kwiatkowska i Agnieszka Bęben pragnęły, aby wszyscy uczniowie zdobyli lub poszerzyli  wiedzę ekonomiczną.

Zadania z projektu Złote Szkoły NBP – „Lekcja z Ekonomią”, „Warsztat Uczniowski” i „Debata Szkolna” przeprowadzone na różnych zajęciach lekcyjnych zarówno w klasach technikum jak i w klasach szkoły branżowej i niezależnie od specjalności czy zawodu realizowali nauczyciele z naszej szkoły – Agnieszka Bęben, Agnieszka Kwiatkowska, Małgorzata Giemza, Ewa Adamczyk, Monika Stencel, Monika Krycka i Bernard Jaworski.  Przybliżono im zagadnienia związane z rolą i funkcjami Banku Centralnego, historię polskiego pieniądza, przypomniano sylwetką Mikołaja Kopernika jako patrona naszej szkoły. Ponadto pobudzono zainteresowania historią lokalną – Zespół Szkół Nr 1 w tym roku, jak polski złoty świętuje 100 rocznicę powstania.

A ponieważ nasza młodzież – jeszcze całkiem niedorosła, więc zespół nauczycieli prowadzących projekt wprowadził pewne elementy odbiegające od sztywnych zajęć lekcyjnych, w tradycyjnej klasie. Stąd też, uczniowie pracowali w grupach, w formie warsztatów i mieli kilka zadań plastycznych zarówno w wersji na papierze jak i z wykorzystaniem grafiki komputerowej, także quizy i zabawy online na tabletach. W  zajęciach w ramach projektu Złote Szkoły NBP, aktywności, które nastolatkowie preferują. Działania  projektu realizował zespół uczniów z Drużyny Szkolnej – Łukasz Łoboda, Emil Mucha, Oliwier Kwiatkowski, Igor Dąbrowski, Martyna Kosiela, Patrycja Bajor, Magdalena Błaszkiewicz, Paulina Batugowska i Mateusz Kosmatka oraz wiele innych zainteresowanych tematem. Wypracowane efekty każdego zadania  uczniowie z Drużyny Szkolnej prezentowali innym uczniom ze szkoły, którzy nie uczestniczyli w realizacji projektu, ale poznawali zagadnienia z historii polskiej waluty i bazową wiedzę z ekonomii.

Paulina Batugowska była odpowiedzialna za dokumentowanie przebiegu zadania i przygotowanie informacji do mediów społecznościowych naszej szkoły, wspomagał ją tym uczeń z klasy 5 – Mateusz Kosmatka, który działa z nami już trzeci rok przy realizacji projektu Złote Szkoły NBP. Dzięki nim mamy wypracowane efekty projektu i dokumentację w formie zdjęć, filmów i rolek w mediach społecznościowych.

Wiedza zdobyta podczas projektu Złote Szkoły NBP zostanie wykorzystana przez uczniów w szkole, ale również wpłynie na ich umiejętności w dorosłym życiu codziennym.  Dzięki projektowi podnieśli oni znacznie swoje kompetencje cyfrowe i społeczne. Była to też doskonała okazja do integracji młodzieży ze szkoły, nie tylko Uczniów z Drużyny, ale i innych. Początkowo sceptycznie podchodzący do projektu uczniowie, w trakcie realizacji angażowali się coraz bardziej i złożyli deklarację kontynuacji projektu w następnym roku.