Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynamy wydawanie dyplomów oraz suplementów do dyplomów według indywidualnego harmonogramu przesłanego drogą e-mail.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny 41 263 08 60 lub 41 263 08 70.

Osoby odbierające dokumenty powinny mieć dokument potwierdzający tożsamość, własny długopis oraz maseczkę i rękawiczki.

Ważny komunikat!

Drodzy Uczniowie klas IV,

informujemy, że istnieje możliwość osobistego odbioru oryginału świadectwa ukończenia szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer 41 263 08 60 lub mailowym na adres sekretariat@zs1.net lub po wypełnieniu ankiety na platformie Microsoft 365 celem ustalenia terminu indywidualnego odbioru.

W przypadku, gdy nie jest to konieczne, prosimy o pozostanie w domu i zgłoszenia się po odbiór dokumentów w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania skanu świadectwa ukończenia szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na numer telefonu lub adres e-mail podany powyżej lub po wypełnieniu ankiety na platformie.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim

Ważny komunikat !

Szanowni Rodzice, 
Drodzy Uczniowie,

już wiemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do Świąt Wielkanocnych się nie zobaczymy.

W trosce o Was i Wasze zdrowie dołożymy wszelkich starań, żeby wzajemnie się wspierać, szukać rozwiązań w sytuacjach problemowych. Jeżeli obecna sytuacja będzie się przedłużała, nauka zdalna będzie tylko doskonalona, co pozwoli na zakończenie obowiązkowego materiału w normalnym, ustalonym wcześniej terminie. Zajęcia zdalne będą prowadzone z wykorzystaniem e-dziennika oraz platformy Microsoft 365, do której dostęp otrzymacie w ciągu 2 najbliższych dni, a także poprzez komunikatory oraz zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły. W razie problemów z dostępem do któregokolwiek z wymienionych powyżej źródeł, prosimy o niezwłoczny kontakt z wychowawcą klasy lub szkołą.

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na nurtujące pytania poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.

Zapraszam również do kontaktu mailowego: sekretariat@zs1.net lub pedagog@zs1.net

Odpowiemy na wszystkie Wasze pytania dotyczące spraw szkolnych.
Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości.

Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Kutera
dyrektor szkoły

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych !

Szanowni Rodzice!
Drodzy Uczniowie!

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. zawieszone są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach.

Ponadto prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości wysyłanych za pomocą e-dziennika, śledzenia strony internetowej szkoły, stron internetowych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego.

APEL DO PRACODAWCÓW !

W związku z zagrożeniem epidemicznym apelujemy do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki  pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

O dalszych działaniach będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Pełna treść komunikatu jest opublikowana na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach