EGZAMINY POPRAWKOWE

EGZAMINY POPRAWKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

25.08.2020 (WTOREK), GODZ. 9.00:
– język polski
– statystyka
– język angielski (klasa II b, III wz)

 26.08.2020 (ŚRODA), GODZ. 9.00:
– matematyka
– język angielski (klasa I d)
– język angielski zawodowy

Stypendia Starosty Ostrowieckiego

W dniu 25 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego miała miejsce uroczystość wręczenia uczniom szkół średnich Stypendiów Starosty Ostrowieckiego w dwóch kategoriach: dydaktycznej i sportowej. Bardzo nam miło, że wśród 11 stypendystów, którzy z rąk Pani Starosty Marzeny Dębniak odebrali czeki i okolicznościowe upominki, znalazła się Katarzyna Szeląg, tegoroczna absolwentka naszego technikum w zawodzie technik ekonomista. Kasia szkołę ukończyła z wyróżnieniem osiągając średnią 5,24. W każdym roku szkolnym uczestniczyła w licznych konkursach przedmiotowych, w bieżącym roku szkolnym w II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej zdobyła tytuł laureata etapu powiatowego; w Olimpiadzie Wiedzy o ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, który ze względu na stan pandemii stał się etapem ogólnopolskim. Została także finalistką VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto Kasia jest stypendystką III i IV edycji Świętokrzyskiego programu stypendialnego dla uczniów szkół zawodowych. Jako uczestniczka projektu Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja zdobyła dodatkowe kwalifikacje uzyskując certyfikaty z zakresu obsługi turystów turystyki prozdrowotnej i carvingu. Obok zainteresowania tematyką ekonomiczną od lat interesuje się turystyką. 

Koniec roku szkolnego stał się również okazją do wyróżnienia innych uczniów, którzy odnieśli różnorodne sukcesy dydaktyczne, artystyczne i sportowe. W grupie wyróżnionych listami gratulacyjnymi znalazła się trójka tegorocznych absolwentów w zawodzie  technik ekonomista (w kategorii dydaktycznej): Wioleta Grzyb – laureatka II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej; Estera Cudzik – laureatka VIII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych, tegoroczna stypendystka Prezesa Rady Ministrów;  Piotr Wiśniewski – finalista VII edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla szkół ponadgimnazjalnych oraz w kategorii sportowej uczeń klasy III w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych Paweł Wieczorek – członek klubu sportowego  sportów siłowych i kulturystyki „Wiking Starachowice”. Podczas Mistrzostw Polski w Spale (21. – 22. grudnia 2019 r.) zajął I miejsce w trójboju siłowym w kategorii j.18 kat. wag. 93 kg z wynikiem 655 kg oraz I miejsce w wyciskaniu leżąc w kategorii j18 OPEN z wynikiem 586.68 pkt. IPF. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynamy wydawanie dyplomów oraz suplementów do dyplomów według indywidualnego harmonogramu przesłanego drogą e-mail.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny 41 263 08 60 lub 41 263 08 70.

Osoby odbierające dokumenty powinny mieć dokument potwierdzający tożsamość, własny długopis oraz maseczkę i rękawiczki.

Ważny komunikat!

Drodzy Uczniowie klas IV,

informujemy, że istnieje możliwość osobistego odbioru oryginału świadectwa ukończenia szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer 41 263 08 60 lub mailowym na adres sekretariat@zs1.net lub po wypełnieniu ankiety na platformie Microsoft 365 celem ustalenia terminu indywidualnego odbioru.

W przypadku, gdy nie jest to konieczne, prosimy o pozostanie w domu i zgłoszenia się po odbiór dokumentów w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość otrzymania skanu świadectwa ukończenia szkoły po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby na numer telefonu lub adres e-mail podany powyżej lub po wypełnieniu ankiety na platformie.

Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim