„Krzyżówka z EduAkcją”.

Fundacja GPW, CFA Society Poland, Warszawski Instytut Bankowości oraz Franklin Templeton ogłosili wyniki konkursu „Krzyżówka z EduAkcją”.

Nasza uczennica Martyna Karcz z Kalasy III Technik Ekonomista zajęła trzecie miejsce.

W konkursie wzięło udział ok. 300 osób z całej Polski. Uczestnik miał za zadanie:

1. Rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło.

2. Przedstawić znaczenie hasła dowolną metodą graficzną/fotograficzną/plastyczną.

3. Przesłać skan/zdjęcie.

Konkurs odbywał się w ramach pierwszej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego EduAkcja – wspólnego projektu edukacyjnego Warszawskiego Instytutu Bankowości, Fundacji GPW, CFA Society Poland oraz Franklin Templeton.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Giełda wczoraj i dziś- czyli o tym jak zmienia się rynek kapitałowy

Młodzież klas Technikum Ekonomicznego tj. kl.Ia, IIa, IIIa oraz Technikum Handlowego – II b miała możliwość uczestniczyć już po raz trzeci w spotkaniu z Ekspertem rynku kapitałowego, w formule on-line na platformie webinarowej ClickMeeting. Spotkanie poprowadził Wicedyrektor Działu Rozwoju Rynku Kapitałowego GPW-Filip Duszczyk.

Tym razem tematem przewodnim w ramach EduAkcji było Giełda wczoraj i dziś – czyli o tym jak zmienia się rynek kapitałowy.

Uczestnicy lekcji dowiedzieli się, jakie kluczowe zmiany zaszły na polskim rynku kapitałowym przez 30 lat jego funkcjonowania po transformacji ustrojowej. Usłyszeli także, jak prowadzącemu pracowało się na giełdzie w Chicago, gdzie parkiet wygląda inaczej niż u nas.

Spotkanie odbyło się w ramach pierwszej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego EduAkcja – wspólnego projektu edukacyjnego Warszawskiego Instytutu Bankowości, Fundacji GPW, CFA Society Poland oraz Franklin Templeton.

Przygoda z rynkiem kapitałowym

W dniu 26.04.2022r. młodzież klas Technkum Ekonomicznego tj. kl.Ia.IIa, IIIa oraz Technkum Handlowego-II b miała możliwość uczestniczyć już w drugim spotkaniu z Ekspertem rynku kapitałowego prof.dr hab.Krzysztofem Jajugą – Prezesem CFA Society Poland, w formule on-line na platformie webinarowej ClickMeeting. Tym razem tematem przewodnim w ramach EduAkcji było Oszczędzanie i Inwestowanie

Główne zagadnienia poruszane na spotkaniu:

  • Konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie,
  • Różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem,
  • Procent składany,
  • Pytania, na które powinieneś sobie odpowiedzieć przez podjęciem decyzji o inwestowaniu,
  • Rynek finansowy, rynek kapitałowy i jego uczestnicy,
  • Ograniczanie ryzyka w inwestowaniu,
  • Architektura rynku kapitałowego w Polsce.

Spotkanie odbyło się w ramach pierwszej edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego EduAkcja – wspólnego projektu edukacyjnego Warszawskiego Instytutu Bankowości, Fundacji GPW, CFA Society Poland oraz Franklin Templeton.