Olimpiada ZUSowa

W dniu 28.11.2023 r. uczniowie klasy III a i V a Technik Ekonomista przystąpili do etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Uczestnicy rozwiązywali zadania testowe przysłane z centrali ZUS. Po sprawdzeniu testy zostały odesłane do weryfikacji ZUS. Wyniki testów poznamy w styczniu 2024r.

Trzymamy kciuki za naszych uczestników i życzymy sukcesów.

Naucz się Giełdy z SIGG

Uczniowie naszej szkoły przystąpili do 22.edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, największego projektu edukacyjnego, który w praktyczny, ale i bezpieczny sposób uczy inwestowania na giełdzie.

Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych, Fundacja GPW oraz Partner Strategiczny Fundacja im. Lesława A. Pagi. Na najlepszy zespół czeka nagroda w wysokości 10 000 zł, a łączna pula nagród wynosi 100 000 zł! Udział w SIGG to świetne uzupełnienie wiedzy w ramach przedmiotów „Biznes i zarządzanie”, „Podstaw Ekonomii”, „Podstaw przedsiębiorczości” oraz praktyczne przygotowanie do długoterminowego oszczędzania i inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.

„Wspólna sprawa-wspólny cel”

Konkurs Score Hunter Junior jest realizowany na platformie edukacyjnej Biura Informacji Kredytowej wykorzystującej elementy grywalizacji. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat budowania wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze, poprzez wykonywanie zadań, misji i wyzwań na platformie.

W konkursie bierze udział 77 szkół ponadpodstawowych z całej Polski, obecnie zajmujemy 6 miejsce w kraju.

Zachęcamy do udziału w tym konkursie wszystkich uczniów naszej szkoły, każdy punkt jest bardzo ważny.

Pokażmy innym, że też potrafimy się zjednoczyć, bo tylko razem możemy osiągnąć cel, którym jest uzyskanie bonu o wartości 2 000 zł dla szkoły.

Miej swój udział i bądź dumny ze swojej szkoły.

Jak przystąpić do konkursu?

· By wziąć udział w Konkursie uczeń powinien zarejestrować się na platformie: ww.junior.scorehunter.edu.pl (konkurs trwa od dnia 18 września 2023 r. do dnia 10 maja 2024 r., do godziny 12.00)

Lekcja z Krzysztofem Jajugą

Uczniowie klas: I A, II A, IVpa Technik Ekonomista oraz II C TŻ w ramach zajęć z przedmiotów „Podstawy Ekonomii” i „Podstawy Przedsiębiorczości”, wzięli udział w lekcji on-line na platformie ClickMeeting, zorganizowanej przez Warszawski Instytut Bankowości.

W spotkaniu z profesorem Krzysztofem Jajugą, Prezesem CFA Society Poland, wzięło udział ponad 4.000 uczniów z 180 szkół z terenu całej Polski.

 Podczas lekcji zostało poruszonych wiele istotnych zagadnień m.in.:

  • konsumpcja, oszczędzanie, inwestowanie
  • różnice pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem
  • procent składany
  • instrumenty rynku kapitałowego (akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne)
  • pytania, na które powinieneś sobie odpowiedzieć przez podjęciem decyzji o inwestowaniu
  • rynek finansowy, rynek kapitałowy i jego uczestnicy
  • Giełda Papierów Wartościowych
  • pułapki w decyzjach finansowych
  • rozpoznawanie ryzyka inwestycyjnego i znajomość sposobów jego ograniczania
  • architektura rynku kapitałowego w Polsce

Nasi uczniowie będą mogli wykorzystać cenne informacje i spróbować pierwszych poważnych inwestycji biorąc udział w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej.

„Ekologicznie=Ekonomicznie”

W październiku młodzież klas I,II,III kształcąca się w zawodzie Technik Ekonomista uczestniczyła w lekcji online prowadzonej przez p. Tomasza Jaroszka – blogera finansowego i twórcę portalu Doradca. Lekcja zorganizowana przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu edukacyjnego BAKCYL. Temat przewodni: „ESG – czyli co kryje ten skrót i dlaczego ekologicznie = ekonomicznie”

Na spotkaniu dowiedzieliśmy się kilku bardzo ważnych aspektów dotyczących skrótowca ESG, który odnosi się do trzech kluczowych obszarów mierzenia zrównoważoności i wpływu społecznego przedsiębiorstw: środowiska (Environmental), społeczności (Social) oraz zarządzania (Governance). Te kryteria są używane przez inwestorów do oceny odpowiedzialności i przyszłego ryzyka firm oraz o ekologii wśród nas.

Po pierwsze ESG ma istotny wpływ na zrównoważony rozwój. Przedsiębiorstwa, które działają w oparciu o wartości z nim związane, czyli uwzględniają aspekty środowiskowe, społeczne i kulturę zarządzania wewnątrz firmy, dążą do równowagi pomiędzy wymaganiami ekonomicznymi a potrzebami środowiska i społeczeństwa, firmy, które uwzględniają w swoich działaniach strategię ESG działają wydajniej, a dzięki uwzględnieniu ładu korporacyjnego mają mniejsze ryzyko na oddziaływanie negatywnych zmian rynkowych.

Głównym celem tego projektu jest popularyzacja zasad ekonomii i funkcjonowania rynków kapitałowych wśród młodzieży – przy wsparciu profesjonalnej kadry, na co dzień pracującej w sektorze rynku kapitałowego.