Informacja dla ósmoklasistów

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ustala się możliwość złożenia podpisanego wniosku o przyjęcie do szkoły, podpisanych załączników oraz innych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail szkoły w formacie jednego, wielostronicowego pliku PDF.  

Ważne ogłoszenie!

Drodzy Maturzyści,
prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego, które zostały wysłane na adres poczty elektronicznej (e-mail).
W przesłanej wiadomości znajdziecie:
– indywidualny harmonogram z przydziałem sal,
– mapkę z oznaczeniem wejść do szkoły,
– wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącego organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. (najważniejsze informacje),
– informacje dla zdających dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Jeśli ktoś nie otrzymał powyższych informacji, prosimy o kontakt: admin@zs1.net

Ogłoszenie

Informujemy, że od dnia 25 maja 2020 r. (poniedziałek) rozpoczynamy wydawanie dyplomów oraz suplementów do dyplomów według indywidualnego harmonogramu przesłanego drogą e-mail.

W przypadku braku możliwości osobistego odbioru w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny 41 263 08 60 lub 41 263 08 70.

Osoby odbierające dokumenty powinny mieć dokument potwierdzający tożsamość, własny długopis oraz maseczkę i rękawiczki.