Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – wrzesień 2020 r.

Egzaminy pisemne poprawkowe (8 września br. – wtorek, godz. 14.00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w czerwcu br. 

Formularz oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym znajduje się na naszej stronie internetowej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Świadectwa dojrzałości dla maturzystów

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że od dnia 11.08.2020 r.(wtorek) rozpoczynamy wydawanie świadectw dojrzałości według poniższego harmonogramu.

1130 – 1230 – tegoroczne klasy IV A, B

1230 – 1330 – tegoroczne klasy IV C, D, E

1330 – 1430 – Absolwenci z poprzednich lat

W dniu 11.08.2020 r. (wtorek) w panelu ucznia https://wyniki.komisja.pl/ zostaną opublikowane indywidulane wyniki z egzaminu maturalnego. Wszystkim absolwentom została wysłana wiadomość e-mail z hasłem. Gdyby ktoś jej nie otrzymał prosimy o kontakt drogą e-mail: admin@zs1.net

W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa dojrzałości w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt telefoniczny 41 263 08 60 lub 41 263 08 70.

Osoby odbierające świadectwo dojrzałości powinny mieć dokument potwierdzający tożsamość, własny długopis, maseczkę oraz rękawiczki. Prosimy też o zachowanie dystansu społecznego podczas oczekiwania na odbiór dokumentu.

UWAGA!
Świadectwa dojrzałości będą wydawane przy wejściu przy bloku sportowym od strony parkingu.

„WSPÓLNIE ZAPLANUJEMY PRZYSZŁOŚĆ NASZEGO MIASTA”

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje pomysły na działania rozwojowe. Z propozycji, które w największym stopniu realizować będą cele/priorytety nowej ścieżki rozwoju miasta, powstaną projekty, które zostaną włączone do Planu Rozwoju Lokalnego i następnie będą w jego ramach realizowane.
Zgłaszając zadanie należy pamiętać, by pomysły były wykonalne, tj. możliwe do wdrożenia przez Gminę lub inny podmiot. W razie potrzeby pracownicy Urzędu Miasta (Wydział Planowania i Rozwoju, nr tel. 41 2672109, 41 26722139, 41 2672209, 41 2672225), codziennie w godzinach pracy urzędu, służyć będą pomocą w jego wypełnieniu.
Można również zadać pytanie drogą elektroniczną na adres: opril@um.ostrowiec.pl
Wypełnione karty pomysłów (w załączniku) należy złożyć do dnia 13 sierpnia 2020 r. w:
Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Jana Głogowskiego 3/5,
Rawka Od Nowa – MOSiR ul. Mickiewicza 32,
Miejskiej Bibliotece Publicznej ul. Siennieńska 54,
lub przesłać drogą mailową na adres: opril@um.ostrowiec.pl