Spotkanie z rodzicami (wywiadówka on-line)

Szanowni Rodzice!
W związku z obecną sytuacją i zdalnym nauczaniem spotkania z rodzicami odbędą się online z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 – aplikacja Microsoft Teams.

Harmonogram spotkań:
Klasy I – IV (z wyjątkiem klasy II A) – 28.01.2021 r. godz. 17:00
Klasa II A – 29.01.2021 r. godz. 16:30

Bardzo prosimy, aby rodzice zalogowali się na 10 minut przed rozpoczęciem spotkania.

Linki do spotkań zostały wysłane sms-em, wiadomością na e-dzienniku jak również link jest dostępny w e-dzienniku po zalogowaniu się na konto rodzica/prawnego opiekuna.

Instrukcja dla rodziców/prawnych opiekunów:

Więcej o: 50 szkolnych pakietów multimedialnych OSE dla naszej szkoły!

50 szkolnych pakietów multimedialnych OSE dla naszej szkoły!

Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim znalazł się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał łącznie 50 sztuk „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”, z których każdy składa się z tabletu Blow PlatinumTAB10 4G V1 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui i rysika.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z oprogramowaniem.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 39 450 zł netto (48 523,50 zł brutto).

Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, a w razie takiej konieczności do realizacji zdalnego nauczania.

Z poważaniem
Agnieszka Kutera, Dyrektor Szkoły

Realizujemy projekt w ferie…

Od września 2020 r. w porozumieniu z Regionalną Organizacją Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego realizujemy projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, priorytet 8Rozwój Edukacji i aktywne społeczeństwo, działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

W projekcie „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” uczestniczy 45 uczniów ZS Nr 1  w zawodzie technik hotelarstwa. 

Wsparciem zostanie objętych 180 uczniów z 4 szkół województwa świętokrzyskiego kształcących w zawodzie technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki:

  1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju
  2. Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
  3. Zespół Szkół nr 3 w Końskich
  4. Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim (45 uczniów w latach 2020 – 2022).

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
–  szkolenie informatora turystycznego, 
– szkolenie z podstaw przewodnictwa turystycznego i  wiedzy o regionie świętokrzyskim,
– zajęcia z zakresu obsługi punktu informacji turystycznej,
– kompetencji językowych (język angielski).

Wszyscy uczestnicy projektu odbędą płatne staże zawodowe w wymiarze 150 godzin u członków ROTWŚ m. in. w biurach podróży, punktach i centrach informacji turystycznej oraz hotelach.

Nasza szkoła otrzymała wsparcie – 20 000 zł  – na doposażenie Szkolnego Punktu Informacji Turystycznej. 

Trzydziestu uczniów aktywnie uczestniczy w zajęciach, przygotowując się do odbycia staży u pracodawców.

Konkurs artystycznego dekorowania pierników

Oliwia Szczepanik – uczennica klasy IIc o profilu technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyła w I ogólnopolskim konkursie artystycznego dekorowania pierników dla uczniów szkół o profilu gastronomicznym  „dekor – PIERNIK – art” organizowanym przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych im. Fryderyka Chopina w  Żychlinie. W konkursie uczestniczyło 65 uczniów z 23 szkół. Prace oceniało profesjonalne Jury: Paweł Mieszała, Iga Sarzyńska-Komorowska, Anna Dziedzic, Agata Kubacka oraz Daniel Bauer biorąc pod uwagę estetykę wykonania dokładność, precyzję, techniki, nawiązanie do tematu czy oryginalność.

Oliwia wykonała domek do którego przybywa Święty Mikołaj misternie udekorowany białym lukrem.

Praca ładnie prezentowała się na tle innych. Można to ocenić na stronie https://www.facebook.com/Dekor-Piernik-Art-106904114589958/?ref=page_internal