Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

17 listopada w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów. Z województwa świętokrzyskiego stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 186 uczniów. Stypendium premiera dostają najlepsi uczniowie w danej szkole. Mogą to być osoby z najwyższą średnią ocen albo takie, które osiągnęły wybitne wyniki w jakiejś dziedzinie wiedzy, na przykład zostały laureatami olimpiady wiedzy. Aktu wręczenia dyplomów dokonali senator Krzysztof Słoń, Rafał Nowak wicewojewoda świętokrzyski oraz Kazimierz Mądzik świętokrzyski kurator oświaty.

Naszą szkołę po raz kolejny reprezentowała uczennica klasy 4bTh – Anna Żebrowska, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała najwyższą średnią ocen (5,75) oraz Damian Orłowski z klasy 4BŻS ze średnią ocen 5,15. W gali rozdania nagród uczestniczyły Pani dyrektor Małgorzata Węglewicz, wychowawcy: Edyta Jamróz i Monika Smolińska, a także rodzice stypendystów.

UCZENNICA „EKONOMIKA” W CZOŁÓWCE KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” ORGANIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJE PRACY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. W roku szkolnym 2020/2021 konkurs został objęty honorowym patronem Ministra Edukacji i Nauki.

W etapie regionalnym konkursu, który odbył się 22 kwietnia 2021 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, uczestniczyło 31 uczniów reprezentujących 16 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Wyróżnienie w konkursie otrzymała uczennica klasy 3a Technikum Nr 1, popularnego „Ekonomika”, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista – Martyna Karcz.

Uczennicę do konkursu przygotowywała Pani Urszula Pastuszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zawody o Puchar Polski

Krystian Kisiel – uczeń klasy 3d naszej szkoły osiągnął duży sukces na zawodach Pucharu Polski w Kielcach w wyciskaniu sztangi leżąc. Zajął pierwsze miejsce w kategorii wagowej 93kg/18lat z wynikiem 168.5kg.
Nauczyciel wychowania fizycznego Jarosław Comber

Mistrz Polski w wyciskaniu sztangi

W ostatnim czasie dużym sukcesem sportowym mogą pochwalić się uczniowie naszej szkoły.
Paweł Wieczorek (uczeń klasy 4c) zdobył tytuł mistrza Polski w wyciskaniu sztangi leżąc z wynikiem 200kg w kategorii 93kg/20lat. W innej dyscyplinie sportowej – trójbój siłowy Paweł zdobył wicemistrzostwo kraju i ustanowił nowy rekord 220kg w wyciskaniu sztangi na ławeczce – Puławy 2020.
Nauczyciel wychowania fizycznego Jarosław Comber.

Podsumowanie II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

Uczennica kl. IV a – Technik Ekonomista, Wioleta Grzyb wzięła udział w rozdaniu nagród jako laureatka Olimpiady Wiedzy konsumenckiej.

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Organizatorem Olimpiady był Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Urszula Łutczyk, natomiast koordynacją Olimpiady zajmowała się Alicja Majka-Kowalczyk, starszy specjalista wieloosobowego stanowiska pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, Inspekcji Handlowej w Kielcach.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:
– Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Tomasz Chróstny
– Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz
– Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik.

Celem Olimpiady było przede wszystkim zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny.

W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział łącznie 77 uczniów z 17 szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Na etapie powiatowym konkursu wyróżnionych zostało 20 uczniów z 8 szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali 60 proc. poprawnie udzielonych odpowiedzi. Upominki i gadżety ofiarowane przez Pana Tomasza Chróstnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Pana Mirosława Gębskiego Starosty Kieleckiego zostały przekazane uczniom z końcem roku szkolnego.

Do poziomu wojewódzkiego zakwalifikowało się 5 uczniów z 4 szkół. Najlepiej z pytaniami testowymi poradził sobie – Piotr Michalski, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego, im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, który zdobył zaszczytne I miejsceWioleta Grzyb, uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim – zajęła II miejsce, natomiast Jakubowi Stachurce, uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego, im. Jana Śniadeckiego w Kielcach przypadło III miejsce.

Laureaci Olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Pana Zbigniewa Koniusza Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, a także upominki i gadżety przekazane przez Pana Mirosława Gębskiego Starostę Kieleckiego oraz Pana Tomasza Chróstnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Laureatom konkursu składamy ogromne gratulacje. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady i zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Olimpiady.

(Fot. Radio Kielce)