UCZENNICA „EKONOMIKA” W CZOŁÓWCE KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” ORGANIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJE PRACY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. W roku szkolnym 2020/2021 konkurs został objęty honorowym patronem Ministra Edukacji i Nauki.

W etapie regionalnym konkursu, który odbył się 22 kwietnia 2021 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, uczestniczyło 31 uczniów reprezentujących 16 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Wyróżnienie w konkursie otrzymała uczennica klasy 3a Technikum Nr 1, popularnego „Ekonomika”, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista – Martyna Karcz.

Uczennicę do konkursu przygotowywała Pani Urszula Pastuszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Podsumowanie II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

Uczennica kl. IV a – Technik Ekonomista, Wioleta Grzyb wzięła udział w rozdaniu nagród jako laureatka Olimpiady Wiedzy konsumenckiej.

W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej. Organizatorem Olimpiady był Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej – Urszula Łutczyk, natomiast koordynacją Olimpiady zajmowała się Alicja Majka-Kowalczyk, starszy specjalista wieloosobowego stanowiska pracy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, Inspekcji Handlowej w Kielcach.

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:
– Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Tomasz Chróstny
– Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz
– Świętokrzyski Kurator Oświaty – Kazimierz Mądzik.

Celem Olimpiady było przede wszystkim zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny.

W tegorocznej edycji Olimpiady wzięło udział łącznie 77 uczniów z 17 szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Na etapie powiatowym konkursu wyróżnionych zostało 20 uczniów z 8 szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali 60 proc. poprawnie udzielonych odpowiedzi. Upominki i gadżety ofiarowane przez Pana Tomasza Chróstnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Pana Mirosława Gębskiego Starosty Kieleckiego zostały przekazane uczniom z końcem roku szkolnego.

Do poziomu wojewódzkiego zakwalifikowało się 5 uczniów z 4 szkół. Najlepiej z pytaniami testowymi poradził sobie – Piotr Michalski, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego, im. Jana Śniadeckiego w Kielcach, który zdobył zaszczytne I miejsceWioleta Grzyb, uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim – zajęła II miejsce, natomiast Jakubowi Stachurce, uczniowi II Liceum Ogólnokształcącego, im. Jana Śniadeckiego w Kielcach przypadło III miejsce.

Laureaci Olimpiady otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Pana Zbigniewa Koniusza Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, a także upominki i gadżety przekazane przez Pana Mirosława Gębskiego Starostę Kieleckiego oraz Pana Tomasza Chróstnego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Laureatom konkursu składamy ogromne gratulacje. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady i zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Olimpiady.

(Fot. Radio Kielce)

Estera Cudzik zajęła II miejsce w Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości

04 grudnia 2019r. na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  odbył się ósmy finał  „Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości” adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego. Organizatorami konkursu było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W I etapie konkursu, który odbył się 29 października2019r., wzięło udział 78 uczniów ze szkół w Kielcach, Starachowicach, Busku-Zdroju, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu, Końskich i Staszowie. Do finału zakwalifikowano 28 uczniów, którym przyszło się zmierzyć z testami i zadaniami sytuacyjnymi z zakresu rachunkowości.

Z naszej szkoły w gronie najlepszych znaleźli się uczniowie klasy IV a w zawodzie technik ekonomista: Estera Cudzik, Katarzyna Szeląg i Piotr Wiśniewski.

Estera Cudzik zajęła II miejsce.

– Rachunkowość różne dzieje przechodziła i przechodzi, ale jest i będzie dziedziną, która zawsze człowiekowi towarzyszyła. Cyfryzacja, automatyzacja, digitalizacja jest postępem, ale ktoś musu tym zarządzać, ktoś musi nad tym panować. Mam nadzieję, że w tym gronie są osoby, które będą zarządzać rachunkowością, bo człowieka w tym temacie nikt nie zastąpi – powiedziała p. Halina Gąsior-Mikulska,  prezes kieleckiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

P. Grażyna Sowa dodaje, że na osiem edycji Świętokrzyskiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości nasi Ekonomiści cztery razy stawali na podium:

I miejsce zajęli w roku 2012, 2014, 2018 i II miejsce w 2019.

Mistrzom rachunkowości serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.