e-Dziennik

Uwaga! Dostępna jest nowa wersja aplikacji mobilnej dziennika (z 09.09.2022r.). Zalecamy aktualizację, ponieważ starsze wersje m.in. nie odbierają/wysyłają wiadomości.

Zaloguj się do dziennika elektronicznego
Jeżeli powyższy link nie działa – spróbuj tu !

Podstawowe Informacje:

 • W szkole wykorzystywany jest dziennik elektroniczny UONET+ firmy Vulcan.
 • Aby korzystać z dzienika elektronicznego należy posiadać czynny adres e-mail.
 • Dostęp do dziennika mają wyłącznie osoby, których adresy e-mail zostały zarejestrowane w systemie.
  Adresy e-mail uczniów i rodziców są rejestrowane wyłącznie przez wychowawcę lub administratora po potwierdzeniu adresu i tożsamości użytkownika.
 • Dla każdego ucznia (uczennicy) możliwe jest zarejestrowanie maksymalnie 3 adresów e-mail:
  • ucznia (uczennicy),
  • 1. rodzica (opiekuna),
  • 2. rodzica (opiekuna). Każdy z w/w użytkowników używa własnego adresu e-mail do logowania i tworzy samodzielnie swoje hasło dostępu.
 • Do logowania używany jest adres e-mail jako indentyfikator oraz samodzielnie utworzone podczas pierwszego logowania hasło dostępu.
 • Hasło powinno składać sie z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną dużą literę i co najmniej jedną cyfrę.
 • Korzystanie z dziennika przez uczniów i rodziców jest bezpłatne.
  W zależności od wykorzystywanej metody dostępu do sieci Internet, użytkownik ponosi koszty związane z dostępem do sieci i transmisją danych, zależne od swojej umowy z firmą świadczącą usługi dostępu do sieci teleinformatycznych.
 • Do dostępu do dziennika można używać dowolnej przeglądarki internetowej.
  Producent zaleca przeglądarki Chrome lub Firefox.
  Należy zadbać o zainstalowanie najnowszej dostępnej wersji przeglądarki.
 • Do pobrania:
  Procedura uzyskiwania lub odzyskiwania hasła w systemie w formacie pdf.
 • W przypadku trudności w dostępie do dziennika prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub administratorem
  Po zalogowaniu w zakładce „POMOC” dostępna jest szczegółowa instrukcja korzystania z dziennika
  W przypadku wprowadzania przez producenta modyfikacji w systemie konieczne może się okazać wyczyszczenie bufora przeglądarki internetowej
  Tu można znaleźć wyjaśnienia jak czyścić bufor najpopularniejszych przeglądarek
  Nieprawidłowości w działaniu systemu należy zgłaszać wychowawcy lub administratorowi.

Filmy instruktażowe:

 • Zakładanie konta w dzienniku – pierwsze logowanie do dziennika
 • Jak odzyskać zapomniane hasło do dziennika