Grono pedagogiczne

Węglewicz Małgorzata – Dyrektor Szkoły
Kutera Agnieszka – Wicedyrektor
Świć Andrzej – Kierownik Szkolenia Praktycznego

Adamczyk Ewa – nauczyciel przedmiotów zawodowych 
Adamczyk Iwona – pedagog 
Baszak Bogumiła – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Bęben Agnieszka – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Bil-Sternik Anna Aldona – pedagog specjalny
Bryła Renata – j.angielski
Chołuj Marlena – j. angielski
Comber Jarosław – wychowanie fizyczne 
Czuba Anna – bibliotekarz 
Denuszek Anna – nauczyciel przedmiotów zawodowych 
Dyjach Małgorzata – nauczyciel przedmiotów zawodowych 
Filipczak Bożena – fizyka, przedmioty zawodowe gastronomiczne
Fiszer Żaneta – HiT
Gębora Ilona – nauczyciel przedmiotów zawodowych 
Giemza Małgorzata – nauczyciel przedmiotów zawodowych 
Góra Ewa – wychowanie fizyczne, j. rosyjski
Grudzień Marzena – j. angielski, wychowanie fizyczne
Jamróz Edyta – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Jarecka Marta – j. angielski
Jaworski Bernard – informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne
Kępińska Dorota – edukacja dla bezpieczeństwa, religia, wychowanie do życia w rodzinie
Kopański Piotr – j. angielski 
Kosiak Ilona – j. angielski
Krawczyk Aneta – j. niemiecki
Krycka Monika – chemia
Kurek Kamila – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Kwiatkowska Agnieszka – chemia
Macias Anna – historia, WOS 
Majecka – Loranty Edyta – j. polski, przedmioty zawodowe
Martyna Grzegorz – religia
Marzec Ilona – j. polski
Mazan Dorota – j. polski 
Mazik Bożena – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Mazur Agnieszka – matematyka
Moskalewicz Danuta – nauczyciel przedmiotów zawodowych 
Niedźwiecka Agata – matematyka 
Pastuszka Urszula – nauczyciel przedmiotów zawodowych 
Pękalska Małgorzata – bibliotekarz, j. polski
Pietrzyk Iwona – nauczyciel przedmiotów zawodowych
Pożoga Alina – wychowanie fizyczne
Puton Anna – matematyka 
Skrzypczyk Mariusz – wychowanie fizyczne
Smolińska Monika – geografia 
Sokołowska Aleksandra – psycholog
Sowa Grażyna – nauczyciel przedmiotów zawodowych 
Starachowski Andrzej – wychowanie fizyczne
Stawowy Bartłomiej – religia
Stencel Monika – plastyka
Szczałuba Dorota – geografia
Wieczorek Małgorzata – historia
Żelazna-Żak Joanna – biologia