Informatory

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodach dla: uczniów (słuchaczy) i absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy i osób spełniających warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych:

Technik ekonomista 331403 – pobierz informator
Technik handlowiec 522305 – pobierz informator
Technik hotelarstwa 422402 – pobierz informator
Technik spedytor 333108 – pobierz informator
Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 – pobierz informator
Cukiernik 751201 – pobierz informator
Kucharz 512001 – pobierz informator
Operator obrabiarek skrawających 722307 – pobierz informator
Piekarz 751204 – pobierz informator
Sprzedawca 522301 – pobierz informator