Kalendarz wydarzeń szkolnych

Kalendarz wydarzeń szkolnych w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika
w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2022/2023

L.p.DataWydarzenie
1.1 września 2022– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023;
– ślubowanie klas pierwszych
2.7 września 2022– przekazanie szkołom dyplomów egzaminu zawodowego
3.9 września 2022– wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym;
– przekazanie szkołom świadectw, aneksów oraz informacji o wynikach
4.12 – 16 września 2022Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych (akcja MEiN)
5.13 września 2022, godz. 16.30– spotkanie z rodzicami, wybór trójek klasowych;
– wybór Rady Rodziców
6.15 września 2022, godz. 15.30– posiedzenie Rady Pedagogicznej
7.15 września 2022– ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023
7.17 września 2022– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach upamiętniających 83. rocznicę agresji ZSRR na Polskę;
– udział w pikniku dotyczącym zdrowego stylu życia organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
9.26 września 2022– Europejski Dzień Języków
10.29 – 30 września 2022– udział w targach Edukacji i Biznesu
11.30 września 2022– ostateczny termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
12.wrzesień – październik 2022– integracja klas pierwszych (terminy i formy uzgadniają wychowawcy
i dyrekcja)
13.13 października 2022– szkolne obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej
14.14 października 2022– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania
(Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
15.październik 2022– próbna ewakuacja szkoły; – szkoleniowa rada pedagogiczna
16.31 października 2022– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania
(Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
17.2 listopada 2022– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania
(Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
18.3 listopada 2022– złożenie i zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli ZS1 przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
19.10 listopada 2022– szkolne obchody 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
20.11 listopada 2022-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji święta Niepodległości w Kolegiacie św. Michała i pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
21.24 listopada 2022, godz. 16.00– spotkania z rodzicami;
– ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów klas IV
o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
22.6 grudnia 2022– Dzień Patrona, Mikołajki – szkolne obchody  
23.13 grudnia 2022– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
24.14 grudnia 2022– ostateczny termin wystawiania ocen w klasach IV (do godziny zakończenia zajęć w danej klasie)
25.15 grudnia 2022– rada klasyfikacyjna klas IV technikum (16.12.2022 – zakończenie
I semestru)
26.19 grudnia 2022– zmiana planu lekcji
27.21 grudnia 2022– klasowe spotkania wigilijne;
– Jasełka;
– ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów klas I-III
o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
28.22 grudnia 2022– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
29.23 grudnia –
31 grudnia 2022
– zimowa przerwa świąteczna
30.9 stycznia 2023– egzamin zawodowy – część praktyczna (model d);
– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
31.10 – 14 stycznia 2023– egzamin zawodowy – część pisemna
32.9 – 21 stycznia 2023– egzamin zawodowy – część praktyczna (model w, wk, dk)
33.20 stycznia 2023– ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I – III (do godziny zakończenia zajęć w danej klasie)
34.21 stycznia 2023– bal studniówkowy
35.23 stycznia 2023– rada klasyfikacyjna klas I – III
36.26 stycznia 2023– rada plenarna;
– spotkania z rodzicami
37.27 stycznia 2023– zakończenie I semestru w klasach I – III
38.30 stycznia –
12 lutego 2023
– ferie zimowe
39.7 lutego 2023– termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego; – termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego
w sesji Lato 2023
40.13 lutego 2023– początek II semestru w klasach I -III;
– zmiana planu lekcji (edb – koniec podziału na grupy; wprowadzenie w niektórych klasach podziału na grupy na zajęciach z fizyki i chemii)
41.marzec 2023– próbny egzamin maturalny z Echem Dnia
42.1 marca 2023– udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych
43.31 marca 2023  – poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych;
– spotkania z rodzicami uczniów klas IV;
– wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla  sesji Zima 2023
44.12 kwietnia 2023– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach związanych
z upamiętnieniem oficerów polskich zamordowanych w lesie katyńskim
45.6 kwietnia –
11 kwietnia 2023
– wiosenna przerwa świąteczna
46.21 kwietnia 2023– ostateczny termin wystawiania ocen w klasach IV
47.24 kwietnia 2023– rada klasyfikacyjna klas IV
48.27 kwietnia 2023, godz.16.00– spotkania z rodzicami uczniów klas I-III  
49.28 kwietnia 2023– pożegnanie uczniów klas IV;
– przekazanie przez uczniów klas czwartych sztandaru szkoły uczniom klas drugich i trzecich;
– uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
50.2 maja 2023– Święto Flagi – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
51.4 maja 2023 5 maja 2023 8 maja 2023– pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, języka angielskiego
i matematyki (poziom podstawowy)
52.4 maja 2023 5 maja 2023 8 maja 2023– dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
53.10 maja – 23 maja 2023– część ustna egzaminu maturalnego
54.22 maja 2023– zakończenie część pisemnej egzaminu maturalnego w Technikum Nr 1
55.maj 2023– Dni Otwarte
56.26 maja 2023– poinformowanie rodziców i uczniów klas I-III o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych;
– przekazanie szkołom dyplomów zawodowych dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 28 kwietnia 2023 r.
57.1 czerwca 2023– część praktyczna egzaminu zawodowego – model d
58.2 czerwca –
7 czerwca 2023
– część pisemna egzaminu zawodowego
59.1 czerwca –
18 czerwca 2023
– część praktyczna egzaminu zawodowego – model w, wk, dk
60.8 czerwca 2023– Boże Ciało
61.9 czerwca 2023– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Techniku Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
62.15 czerwca 2023– rada klasyfikacyjna klas I – III
63.22 czerwca 2023– rada plenarna
64.23 czerwca 2023– uroczyste pożegnanie uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 przez uczniów klas II;
– uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023
65.24 czerwca –
31 sierpnia 2023
– ferie letnie
66.7 lipca 2023– wyniki egzaminu maturalnego
67.21 sierpnia 2023– poprawkowy egzamin maturalny (cz. ustna)
68.22 sierpnia 2023 – poprawkowy egzamin maturalny (cz. pisemna)
69.31 sierpnia 2023– wyniki egzaminu zawodowego dla sesji Lato 2023
70.8 września 2023– przekazanie certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz dyplomów zawodowych dla sesji lato 2023
71.8 września 2023– wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym