Kalendarz roku szkolnego

 1. 2 września 2019 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020; – ślubowanie klas pierwszych
 2. 9 września 2019 – ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń-luty 2020)
 3. 11 września 2019 – wyniki poprawkowego egzaminu maturalnego
 4. 12 września 2019, godz. 16.00   – posiedzenie Rady Pedagogicznej (sala 25), w tym ustalenie dni dodatkowo wolnych bez odpracowania w Technikum Nr 1 i Branżowej Szkole I stopnia Nr 1
 5. 17 września 2019 -udział pocztu sztandarowego w uroczystościach upamiętniających 80. rocznicę agresji ZSRR na Polskę
 6. 19 września 2019, godz. 16.00 – spotkanie z rodzicami, wybór trójek klasowych; – wybór Rady Rodziców
 7. 30 września 2019 – ostateczny termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
 8. wrzesień – październik 2019 – spotkania integracyjne klas pierwszych i drugich (terminy uzgadniają wychowawcy i dyrekcja)
 9. 3 października 2019 – akcja „Młoda krew ratuje życie” promująca honorowe krwiodawstwo wśród młodzieży
 10. 10 października 2019 Europejski Dzień Języków
 11. 11 października 2019 – uroczyste obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej
 12. 8 listopada 2019] – szkolne obchody 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
 13. 11 listopada 2019 -udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji święta Niepodległości w Kolegiacie św. Michała i pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
 14. 21 listopada 2019, godz. 16.00   – spotkania z rodzicami;- poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
 15. 6 grudnia 2019 – Dzień Patrona;- jubileusz 95-lecia szkoły
 16. 12 grudnia 2019 – rada klasyfikacyjna klas IV technikum (13.12.2019 – zakończenie I semestru)
 17. 13 grudnia 2019 – udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
 18. 16 grudnia 2019 – zmiana planu lekcji
 19. 19 grudnia 2019 – ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów klas I-III o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
 20. 20 grudnia 2019 – klasowe spotkania wigilijne; Jasełka
 21. 23 grudnia – 31 grudnia 2019 – zimowa przerwa świąteczna
 22. 2 stycznia 2020, 3 stycznia 2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
 23. 9 stycznia 2020 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model d)
 24. 10 stycznia 2020 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna;- dzień wolny od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
 25. 11 stycznia – 15 lutego 2020 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model dk i w)
 26. 17 stycznia 2020 – ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I – III
 27. 18 stycznia 2020 – bal studniówkowy
 28. 20 stycznia 2020 – rada klasyfikacyjna klas I – III
 29. 23 stycznia 2020 – rada plenarna;- spotkania z rodzicami
 30. 24 stycznia 2020 – zakończenie I semestru
 31. 27 stycznia – 7 lutego 2020  – ferie zimowe
 32. 10 lutego 2020  – zmiana planu lekcji (edb – koniec podziału na grupy)
 33. 7 lutego 2020 – termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
 34. 22 lutego 2020  – ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec-lipiec 2020)
 35. marzec 2020 – próbny egzamin maturalny z Echem Dnia
 36. 20 marca 2020  – wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja styczeń – luty 2020)
 37. 26 marca 2020  – poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych;- spotkania z rodzicami uczniów klas IV
 38. 27 marca 2020   – ostateczny termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec przez zdających, którzy nie zdali egzaminu w sesji zima 2020
 39. 8 kwietnia 2020 – szkolne spotkanie wielkanocne
 40. 9 kwietnia  – 14 kwietnia 2020 – wiosenna przerwa świąteczna
 41. 12 kwietnia 2019 – udział pocztu sztandarowego w uroczystościach związanych z upamiętnieniem oficerów polskich zamordowanych w lesie katyńskim
 42. 17 kwietnia 2020 – ostateczny termin wystawienia ocen w klasach IV
 43. 20 kwietnia 2020  – rada klasyfikacyjna klas IV
 44. 24 kwietnia 2019, godz. 14.00 – pożegnanie uczniów klas IV; – przekazanie przez uczniów klas czwartych sztandaru szkoły uczniom klas drugich i trzecich
 45. 28 kwietnia 2020, godz.16.00 – spotkania z rodzicami uczniów klas I-III
 46. 30 kwietnia 2020 – uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 47. 4 maja 2020, 5 maja 2020, 6 maja 2020  – pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
 48. 4 maja 2020, 5 maja 2020, 6 maja 2020  – dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1)
 49. 4 i 5 maja 2020  – dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
 50. maj 2020 – Dni Otwarte
 51. 22 maja 2020 – zakończenie ustnych i pisemnych egzaminów maturalnych w Technikum Nr 1;  przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 24 kwietnia 2020 r.
 52. 22 maja 2020 – poinformowanie rodziców i uczniów klas I-III o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych
 53. 12 czerwca 2020 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
 54. 17 czerwca 2020 – ostateczny termin wystawiania ocen rocznych i końcowych w klasach I – III
 55. 19 czerwca 2020 – rada klasyfikacyjna klas I – III
 56. 22 czerwca 2020  – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model d)
 57. 23 czerwca 2020  – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
 58. 24 czerwca – 9 lipca 2020 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model w i dk)
 59. 25 czerwca 2020 – rada plenarna
 60. 26 czerwca 2020 – uroczyste pożegnanie uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 przez uczniów klas II; uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
 61. 29 czerwca – 31 sierpnia 2020    – ferie letnie
 62. 3 lipca 2020 – wyniki egzaminu maturalnego
 63. 25 sierpnia 2020 – poprawkowy egzamin maturalny (cz. pisemna)
 64. 24 – 25 sierpnia 2020 – poprawkowy egzamin maturalny (cz. ustna)
 65. 28 sierpnia 2020 – wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec – lipiec 2020); przekazanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2020