Kalendarz wydarzeń szkolnych

w roku szkolnym 2020/2021

L.p.DataWydarzenie
1.1 września 2020– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021;- ślubowanie klas pierwszych
2.8 września 2020– pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym
3.11 września 2020– ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021 (Formuła 2012)
4.15 września 2020– ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2021(Formuła 2017)
5.17 września 2020-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach upamiętniających 81. rocznicę agresji ZSRR na Polskę
6.17 września 2020, godz. 16.30– spotkanie z rodzicami, wybór trójek klasowych;- wybór Rady Rodziców
7.25 września 2020– Europejski Dzień Języków
8.30 września 2020– ostateczny termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego;- wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
9.wrzesień – październik 2020– integracja klas pierwszych (terminy i formy uzgadniają wychowawcy 
i dyrekcja)
10.14 października 2020– szkolne obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej;
11.październik 2020– próbna ewakuacja szkoły
12.2 listopada 2020– złożenie i zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli ZS1 przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
13.10 listopada 2020– szkolne obchody 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
14.11 listopada 2020-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji święta Niepodległości w Kolegiacie św. Michała i pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
15.19 listopada 2020, godz. 16.00– spotkania z rodzicami;- poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
16.7 grudnia 2020– Dzień Patrona, Mikołajki – szkolne obchody 
17.13 grudnia 2020– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
18.14 grudnia 2020– zmiana planu lekcji
19.21 grudnia 2020– ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów klas I-III 
o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
20.22 grudnia 2020– klasowe spotkania wigilijne;- Jasełka
21.23 grudnia – 
31 grudnia 2020
– zimowa przerwa świąteczna
22.4 stycznia 20215 stycznia 2021– dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania 
(Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
23.11 stycznia 2021– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model d)
24.12 stycznia 2021– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna;- dzień wolny od zajęć dydaktycznych bez odpracowania 
(Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
25.13 stycznia – 
19 lutego 2021
– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model dk, wk w)
26.15 stycznia 2021– ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I – III
27.18 stycznia 2021– rada klasyfikacyjna klas I – III
28.21 stycznia 2021– rada plenarna;- spotkania z rodzicami 
29.22 stycznia 2021– zakończenie I semestru w klasach I – III
30.25 stycznia 2021 
– początek II semestru w klasach I -III;- zmiana planu lekcji (edb – koniec podziału na grupy)
31.8 lutego 2021– termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego;- termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  w sesji czerwiec-lipiec (Formuła 2017 i 2019)
32.15 lutego – 28 lutego 2021– ferie zimowe
33.21 lutego 2021– termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 (Formuła 2012)
34.marzec 2021– próbny egzamin maturalny z Echem Dnia;- Rekolekcje Wielkopostne
35.1 marca 2021– udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych
36.25 marca 2021 – poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych;- spotkania z rodzicami uczniów klas IV
37.31 marca 2021– wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla  sesji styczeń-luty 2021 (Formuły 2012, 2017, 2019);- szkolne spotkanie wielkanocne
38.1 kwietnia – 
6 kwietnia 2021
– wiosenna przerwa świąteczna
39.8 kwietnia 2021– termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 (dla tych, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 – Formuła 2012 i 2017)
40.12 kwietnia 2021– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach związanych 
z upamiętnieniem oficerów polskich zamordowanych w lesie katyńskim
41.22 kwietnia 2021– ostateczny termin wystawienia ocen w klasach IV
42.29 kwietnia 2021,godz.16.00– spotkania z rodzicami uczniów klas I-III 
43.30 kwietnia 2021– pożegnanie uczniów klas IV;- przekazanie przez uczniów klas czwartych sztandaru szkoły uczniom klas drugich i trzecich;- uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
44.4 maja 20215 maja 20216 maja 2021– pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
45.4 maja 20215 maja 20216 maja 2021– dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania 
(Technikum Nr 1)
46.4 i 5 maja 2021– dni wolne od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
47.7 maja – 14 maja 2021– część ustna egzaminu maturalnego
48.17 maja 2021– zakończenie część pisemnej egzaminu maturalnego w technikum Nr 1
49.21 maja 2021– poinformowanie rodziców i uczniów klas I-III o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych
50.28 maja 2021– przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 30 kwietnia 2021 r.
51.4 czerwca 2021– dzień wolny od zajęć dydaktycznych bez odpracowania (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
52.7 czerwca 2021– część praktyczna egzaminu zawodowego Formuła 2019 – model (termin główny)
53.8 – 12 czerwca 2021– część pisemna egzaminu zawodowego Formuła 2019 (termin główny)
54.11 – 21 czerwca 2021– część praktyczna egzaminu zawodowego Formuła 2019 – model w, wk i dk(termin główny)
55.17 czerwca 2021– ostateczny termin wystawiania ocen rocznych i końcowych w klasach 
I – III
56.21 czerwca 2021– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model d) – Formuła 2012, 2017
57.22 czerwca 2021– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (Formuła 2012, 2017)
58.23 czerwca – 8 lipca 2021– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model wdk) – Formuła 2012, 2017
59.23 czerwca 2021– część pisemna egzaminu zawodowego Formuła 2019 (termin dodatkowy)
60.25 czerwca 2021– uroczyste pożegnanie uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 przez uczniów klas II;- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021
61.28 czerwca – 31 sierpnia 2021– ferie letnie
62.29 czerwca 2021– część praktyczna egzaminu zawodowego Formuła 2019 – model (termin dodatkowy)
63.1 – 2 lipca 2021– część praktyczna egzaminu zawodowego Formuła 2019 – model w, wk i dk(termin dodatkowy)
64.5 lipca 2021– wyniki egzaminu maturalnego
65.24 sierpnia 2021 – poprawkowy egzamin maturalny (cz. pisemna)
66. 23 – 24 sierpnia 2021 – poprawkowy egzamin maturalny (cz. ustna)
67.31 sierpnia 2021– wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec – lipiec 2021) – Formuła 2012, 2017, 2019;- przekazanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2021 – Formuła 2012, 2017, 2019
68.10 września 2021– wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym