Kalendarz wydarzeń szkolnych

w roku szkolnym 2021/2022

L.p.DataWydarzenie
1.1 września 2021– uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022;- ślubowanie klas pierwszych
2.2 września – 
3 września 2021
– spotkania informacyjne z rodzicami dotyczące szczepień przeciwko COVID-19
3.10 września 2021– wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym;- przekazanie szkołom świadectw, aneksów oraz informacji o wynikach
4.15 września 2021– ostateczny termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2017) i do egzaminu zawodowego (Formuła 2019) w sesji styczeń-luty 2022
5.16 września 2021, godz. 16.30– spotkanie z rodzicami, wybór trójek klasowych;- wybór Rady Rodziców
6.17 września 2021-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach upamiętniających 82. rocznicę agresji ZSRR na Polskę
7.26 września 2021– Europejski Dzień Języków
8.30 września 2021– ostateczny termin składania wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego
9.wrzesień – październik 2021– integracja klas pierwszych (terminy i formy uzgadniają wychowawcy 
i dyrekcja)
10.7 października 2021– konkurs kulinarny „Jesień na talerzu” – wizyta Karola Okrasy
11.13 października 2021– szkolne obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej;
12.październik 2021– próbna ewakuacja szkoły
13.2 listopada 2021– złożenie i zapalenie zniczy na grobach zmarłych nauczycieli ZS1 przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
14.10 listopada 2021– szkolne obchody 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
15.11 listopada 2021-udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji święta Niepodległości w Kolegiacie św. Michała i pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
16.12 listopada 2021– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania 
(Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
17.18 listopada 2021, godz. 16.00– spotkania z rodzicami;- ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów klas IV 
o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
18.3 grudnia 2021– ostateczny termin poinformowania rodziców i uczniów klas I-III 
o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach za I semestr
19.6 grudnia 2021– Dzień Patrona, Mikołajki – szkolne obchody 
20.13 grudnia 2021– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
21.15 grudnia 2021– ostateczny termin wystawiania ocen w klasach IV (do godziny zakończenia zajęć w danej klasie)
22.16 grudnia 2021– rada klasyfikacyjna klas IV technikum (17.12.2021 – zakończenie 
I semestru)
23.20 grudnia 2021– zmiana planu lekcji
24.22 grudnia 2021– klasowe spotkania wigilijne;- Jasełka
25.23 grudnia – 
31 grudnia 2021
– zimowa przerwa świąteczna
26.5 stycznia 2022– ostateczny termin wystawiania ocen śródrocznych w klasach I – III (do godziny zakończenia zajęć w danej klasie)
27.7 stycznia 2022– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
(Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
28.10 stycznia 2022– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model d) – Formuła 2017
29.11 stycznia 2022– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (Formuła 2017)
30.12 stycznia – 
6 lutego 2022
– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (model dk, wk w);
31.13 stycznia 2022– spotkania z rodzicami
32.14 stycznia 2022– zakończenie I semestru w klasach I – III
33.17 stycznia – 
28 stycznia 2022
– ferie zimowe
34.22 stycznia 2022– bal studniówkowy
35.31 stycznia 2022– początek II semestru w klasach I -III;- zmiana planu lekcji (edb – koniec podziału na grupy)
36.7 lutego 2022– termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego;- termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 (Formuła 2017 i 2019)
37.marzec 2022– próbny egzamin maturalny z Echem Dnia
38.1 marca 2022– udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych
39.31 marca 2022 – poinformowanie rodziców i uczniów klas IV o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych;- spotkania z rodzicami uczniów klas IV;- wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla  sesji styczeń-luty 2021 (Formuła 2017)
40.7 kwietnia 2022– przekazanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2022 – Formuła 2017, 2019
41.12 kwietnia 2022– udział pocztu sztandarowego w uroczystościach związanych 
z upamiętnieniem oficerów polskich zamordowanych w lesie katyńskim
42.14 kwietnia – 
19 kwietnia 2022
– wiosenna przerwa świąteczna
43.21 kwietnia 2022– ostateczny termin wystawiania ocen w klasach IV
44.28 kwietnia 2022,godz.16.00– spotkania z rodzicami uczniów klas I-III 
45.29 kwietnia 2022– pożegnanie uczniów klas IV;- przekazanie przez uczniów klas czwartych sztandaru szkoły uczniom klas drugich i trzecich;- uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
46.2 maja 2022– Święto Flagi – dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Technikum Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
47.4 maja 20225 maja 20226 maja 2022– pisemne egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego (poziom podstawowy)
48.4 maja 20225 maja 20226 maja 2022– dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Technikum Nr 1)
49.4 maja i 5 maja 2022– dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych bez odpracowania (Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
50.18 maja – 20 maja 2022– część ustna egzaminu maturalnego
51.18 maja 2022– zakończenie część pisemnej egzaminu maturalnego w Technikum Nr 1
52.maj 2022– Dni Otwarte
53.20 maja 2022– poinformowanie rodziców i uczniów klas I-III o ocenach niedostatecznych i przewidywanych ocenach końcowych
54.27 maja 2022– przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 29 kwietnia 2022 r.
55.1 czerwca 2022– część praktyczna egzaminu zawodowego Formuła 2019 – model (termin główny)
56.2 czerwca –
7 czerwca 2022
– część pisemna egzaminu zawodowego Formuła 2019 (termin główny)
57.8 czerwca – 
13 czerwca 2022
– część praktyczna egzaminu zawodowego Formuła 2019 – model dk (termin główny)
58.1 czerwca – 
19 czerwca 2022
– część praktyczna egzaminu zawodowego Formuła 2019 – model w (termin główny)
59.14 czerwca 2022– ostateczny termin wystawiania ocen rocznych i końcowych w klasach 
I – III (do godziny zakończenia zajęć w danej klasie)
60.16 czerwca 2022– Boże Ciało
61.17 czerwca 2022– dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Techniku Nr 1 i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1)
62.20 czerwca 2022– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna model (Formuła 2017)
63.21 czerwca 2022– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (Formuła 2017)
64.22 czerwca – 6 lipca 2022– egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna model w, wk i dk (Formuła 2017)
65.24 czerwca 2022– uroczyste pożegnanie uczniów klas III Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 przez uczniów klas II;- uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022
66.27 czerwca – 
31 sierpnia 2022
– ferie letnie
67.5 lipca 2022– wyniki egzaminu maturalnego
68.23 sierpnia 2022 – poprawkowy egzamin maturalny (cz. pisemna)
69.31 sierpnia 2022– wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja czerwiec – lipiec 2022) – Formuła  2017, 2019
70.7 września 2022– przekazanie świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji czerwiec – lipiec 2022 – Formuła 2017, 2019
71.9 września 2022– wyniki egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym