Deklaracja Maturalna 2020/2021

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI MATURALNEJ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

W celu wypełnienia deklaracji uczniowie powinni wykonać następujące czynności:

 1. Pobrać odpowiedni plik PDF z deklaracją maturzysty z opublikowanych pod adresem: https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
 2. Zapisać deklarację na dysku komputera.
 3. Otworzyć zapisany wcześniej plik do edycji za pomocą programu Adobe Reader XI (wersja 11).
 4. Wydrukować wypełnioną deklarację i podpisać ją.
 5. W gabinecie kierownika szkolenia praktycznego złożyć deklarację w wersji papierowej – wydrukowaną i podpisaną.
 6. Na adres e-mail: admin@zs1.net wyślij wypełnioną deklarację w wersji elektronicznej tj. plik PDF. W temacie wiadmości wpisz imię i nazwisko oraz klasę (np. Jan Kowalski – 4 a)

Uwaga! PDFy nie są wyposażone w mechanizmy kontroli poprawności wypełniania, dlatego prosimy o uważne wypełnianie poszczególnych pól.

Instrukcja wypełnienia deklaracji maturalnej w wersji elektronicznej:

 • Witryna: https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
 • Wybór deklaracji: 
  Deklaracja_1a – przeznaczona dla (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

  Deklaracja 1b – przeznaczona dla (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

  Deklaracja 1c – przeznaczona dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.).
 • Numer w dzienniku: 4a – a/nr w dzienniku, 4b – b/nr w dzienniku, 4c – c/nr w dzienniku, 4d – d/nr w dzienniku, 4e – e/nr w dzienniku
 • Kod szkoły: 260701-02316
 • Dane osobowe: wpisujemy zgodnie z instrukcją w programie (opcji caps lock używamy tylko do pierwszych liter)
 • Wybór przedmiotów obowiązkowych – zgodnie z instrukcją w programie(przedmioty do wyboru pojawiają się w rozwijanym menu)
 • Wybór przedmiotów dodatkowych – zgodnie z instrukcją w programie(przedmioty do wyboru pojawiają się w rozwijanym menu)
 • Formy dostosowania egzaminu: wg własnego dostosowania
 • Rodzaj deklaracji: Składam deklarację ostateczną (w terminie do 7 lutego 2021 r.)
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (miejsce i data sporządzenia dokumentu oraz podpis)
 • Plik PDF wydrukuj na jednej kartce obustronnie, podpisz a następnie wydruk dostarcz do kierownika szkolenia praktycznego – pokój nr 15.
 • Nie zapomnij wysłać swojej wypełnionej deklaracji (wersja PDF) na adres e-mail: admin@zs1.net. W temacie wiadmości wpisz imię i nazwisko oraz klasę (np. Jan Kowalski – 4 a)

Jeśli masz problemy z uruchomieniem programu albo wydrukowaniem pliku poproś o pomoc Pana Sylwka – pokój nr 12.

Odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń !

Więcej informacji na temat egzaminu maturalnego 
można uzyskać na stronach:

Centralnej Komisji Edukacyjnej – www.cke.edu.pl
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi – www.oke.lodz.pl