Misja i wizja szkoły

  • Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla uczniów, w pełni akceptowaną przez rodziców i środowisko lokalne.
  • Uczymy tolerancji i otwartości, kształtujemy postawy asertywne, nieobojętne wobec zła.
  • Uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę i umiejętności, które umożliwiają dalsze kształcenie lub podjęcie pracy.
  • Absolwenci naszej szkoły szanują tradycję, kulturę ojczystą i kulturę innych narodów.
  • Mają pełną świadomość tożsamości narodowej i przynależności do społeczności europejskiej.