Aktualności

Nasi wolontariusze pomagają małej Kai, bo pomaganie mamy we krwi.

W niedzielę 30 maja uczniowie naszej szkoły: Amelia Czekaj 1b, Kasia Karcz 1b, Milena Pocheć 2bp, Amelia Król 1b i Kacper Dryjas 1b, włączyli się w organizację  Kajkowego Dnia Matki i Dziecka, który zorganizowało Ostrowieckie Stowarzyszenie ,,OstroBiec”. Był to dzień imprez sportowych i zabaw, z których dochód przeznaczony zostanie na leczenie Kai Słowik, 3,5 letniej mieszkanki Ostrowca, chorej na nowotwór nerek. Nasi wolontariusze pomagali w organizacji bajkowego biegu przebierańców, pokazach mody i loterii fantowej.

UCZENNICA „EKONOMIKA” W CZOŁÓWCE KONKURSU „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” ORGANIZOWANEGO PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJE PRACY POD PATRONATEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej. W roku szkolnym 2020/2021 konkurs został objęty honorowym patronem Ministra Edukacji i Nauki.

W etapie regionalnym konkursu, który odbył się 22 kwietnia 2021 roku w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Kielcach, uczestniczyło 31 uczniów reprezentujących 16 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego. Wyróżnienie w konkursie otrzymała uczennica klasy 3a Technikum Nr 1, popularnego „Ekonomika”, kształcąca się w zawodzie technik ekonomista – Martyna Karcz.

Uczennicę do konkursu przygotowywała Pani Urszula Pastuszka, nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Przygotowania kucharzy do egzaminu zawodowego

Zbliża się termin egzaminu zawodowego. Dzięki niemu technicy zdobędą jedną z kwalifikacji zawodowych, a uczniowie szkoły branżowej zawód. Wszyscy starają się przygotować jak najlepiej. Przyszli kucharze z klasy 3WZ w czasie epidemii musieli gotować w domu. Najczęściej wykonywali zestawy egzaminacyjne z lat ubiegłych zwracając uwagę na właściwe przygotowanie stanowiska pracy, przebieg procesu technologicznego i właściwą prezentację.
Na lekcjach zdalnych analizowane było zadanie, a następnie oceniano głównie sposób ekspedycji potrawy.
W szkole w pracowni gastronomicznej odbędą się egzaminy próbne i ostatnie lekcje, na których będzie można skorygować błędy.