Patron

Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2004 roku otrzymał imię Mikołaja Kopernika.

Mikołaj Kopernik przyszedł na świat w Toruniu 19. lutego 1473 roku. Był synem kupca krakowskiego – Mikołaja – i Barbary z rodziny Watzenrode. Studiował  na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Studia kontynuował  na uczelniach włoskich: w Bolonii (prawo), Padwie (medycyna) i Ferrarze (prawo).Po powrocie z Włoch przez kilka lat mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, gdzie rezydował jego wuj –  Łukasz Watzenrode –  biskup  warmiński. Właśnie w Lidzbarku około 1509 roku opracował pierwszy zarys  swojej teorii heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego. Kolejny etap życia spędził we Fromborku, gdzie mieszkał na wzgórzu katedralnym. 

Najsłynniejsze dzieło Kopernika –  „De revolutionibus orbium coelestium” 
(„O obrotach sfer niebieskich”)- zostało opublikowane w 1543 roku. Astronom przedstawił w nim teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, według której to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, 
a nie Słońce i planety wokół Ziemi. Mimo że teoria Kopernika nie została początkowo przyjęta przychylnie, to wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce naszej planety i człowieka we Wszechświecie. Zapoczątkowała tzw. rewolucję kopernikańską, szczególnie w naukach ścisłych.Kopernik był nie tylko astronomem, ale prawdziwym „człowiekiem renesansu”, działał  bowiem także jako matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, a nawet próbował swoich sił w przekładach literatury. Opracował „Traktat o monetach”, który można w skrócie opisać regułą: „pieniądz gorszy wypiera lepszy”. To prawo ekonomii znane jest jako prawo Kopernika-Greshama. Uczony pracował także jako sekretarz i lekarz biskupa warmińskiego, administrator dóbr kapituły warmińskiej,  komisarz Warmii, poseł. Mikołaj Kopernik zmarł we Fromborku  24. maja 1543 roku. Jego teoria heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego oceniana jest jako rewolucja nie tylko w astronomii, ale także w filozofii, religii i polityce.