Pedagog szkolny

mgr Iwona Adamczyk
Kontakt: pedagog@zs1.net
Tel.: 41 263-08-60

GODZINY PRACY: 
poniedziałek 8:00 – 12:30 
wtorek 9:00 – 13:30 
środa 10:00 – 14:00 
czwartek 8:00 – 12:30 
piątek 9:00 – 13:30 

Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania. 

Zwróć się do pedagoga, gdy:

 • szukasz pomocy w skutecznym radzeniu sobie ze stresem;
 • czujesz się samotny i opuszczony;
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
 • masz problem z porozumiewaniem się z rodzicami, nauczycielami, kolegami;
 • masz kłopoty rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • nie wiesz, jak rozwiązać problem, z którymi się borykasz;
 • chcesz się nauczyć twórczego myślenia;
 • ogarnia Cię zniechęcenie, apatia, smutek;
 • chcesz się podzielić swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić! 

Współpraca z rodzicami:

 • konsultacje indywidualne z rodzicami;
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym;
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych;

Współpraca z uczniami:

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego;
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych;
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy;

Współpraca z nauczycielami:

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów;
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym;
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli;
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PPP, przy współpracy z rodzicami;
 • i inne;

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja i Straż Graniczna
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • i inne