Pedagog oraz psycholog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Iwona Adamczyk
PEDAGOG SPECJALNY
mgr Anna Bil-Sternik
PSYCHOLOG
mgr Aleksandra Sokołowska
poniedziałek 8.00 – 12.308.00 – 13.0010.00 – 15.00
wtorek10.00 – 14.00 8.00 – 13.308.30 – 12.30
środa8.00 – 12.308.00 – 12.30
czwartek7.15 – 12.1510.00 – 15.007.30 – 13.30
rewalidacja: 7:50-8:50
piątek7.15 – 12.15

Kontakt: pedagog@zs1.net
Tel.: 41 263-08-60


Pedagog to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa uczniom, przyjaciel i rzecznik ich praw, do którego można się zwracać o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe rozwiązania trudnych problemów okresu dorastania. 

Zwróć się do pedagoga, gdy:

 • szukasz pomocy w skutecznym radzeniu sobie ze stresem;
 • czujesz się samotny i opuszczony;
 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie;
 • masz problem z porozumiewaniem się z rodzicami, nauczycielami, kolegami;
 • masz kłopoty rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
 • nie wiesz, jak rozwiązać problem, z którymi się borykasz;
 • chcesz się nauczyć twórczego myślenia;
 • ogarnia Cię zniechęcenie, apatia, smutek;
 • chcesz się podzielić swoją radością, sukcesem;
 • chciałbyś z kimś porozmawiać;
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić! 

Współpraca z rodzicami:

 • konsultacje indywidualne z rodzicami;
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym;
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych;

Współpraca z uczniami:

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego;
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia;
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych;
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy;

Współpraca z nauczycielami:

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów;
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym;
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli;
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PPP, przy współpracy z rodzicami;
 • i inne;

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja i Straż Graniczna
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • Powiatowy Urząd Pracy
 • i inne

Psycholog jest osobą, która od tego roku szkolnego zasiliła grona pedagogiczne szkół i placówek oświatowych. Głównym obszarem pracy psychologa szkolnego jest świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, we współpracy z pedagogami.

Zwróć się do psychologa jeśli:

·        Potrzebujesz, aby ktoś Cię wysłuchał

·        Potrzebujesz porady i/lub wsparcia

·        Czujesz, że nikt Cię nie rozumie

·        Zauważasz u siebie obniżony nastrój i gorsze samopoczucie

·        Masz wrażenie, że Twoje relacje z innymi pogorszyły się

·        Napotkasz w swoim życiu trudności i problemy, z którymi nie wiesz jak sobie poradzić

·        Doświadczasz/Doświadczyłeś sytuacji kryzysowej

·        Poszukujesz pomocy w rozwiązaniu konfliktu

·        Chcesz lepiej zrozumieć swoje uczucia i emocje

·        Odczuwasz stres i/lub niepokój

Do psychologa szkolnego może zgłosić się każdy, w każdej sprawie. Podstawą w kontakcie z psychologiem jest zaufanie, poczucie bezpieczeństwa i komfortu, dlatego możesz być spokojny – każda rozmowa zostanie między nami.

Zapraszamy do kontaktu z psychologiem szkolnym również rodziców i opiekunów, którzy potrzebują zasięgnąć porady wychowawczej, chcą skonsultować się w sprawie swojego dziecka lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

Pedagog specjalny w szkole to pomoc, wsparcie, opieka, rozmowa, porady

„Człowiek został stworzony dla człowieka, aby człowiek pomagał człowiekowi” św. Ambroży

W roku szkolnym 2022/2023 obok pedagoga szkolnego pojawiło się w szkołach stanowisko pedagoga specjalnego. Jego zadaniem jest organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Pedagog specjalny pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 i dydaktycznych, służy wsparciem i radą, udziela konsultacji, a także realizuje specjalistyczne zajęcia.

Współpracuje z różnymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka
i rodziny. Wraz z pedagogiem szkolnym i psychologiem zapewnia dzieciom, rodzicom i nauczycielom wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Zadaniem pedagoga specjalnego jest pomoc nie tylko uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych ale również pełnosprawnym, którzy jej potrzebują. Gabinet pedagoga specjalnego to miejsce szczególne w każdej placówce. To tutaj uczniowie zasięgają porad, mogą podzielić się swoimi troskami i problemami.

Drogi uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • jesteś samotna/y;
 • uważasz, że nikt Cię nie rozumie;
 • masz problemy rodzinne i nie wiesz, jak je rozwiązać;
 • potrzebujesz pomocy;
 • czujesz się samotna/y;

Szanowny Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka;
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim;
 • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole;
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;
 • szukasz pomocy i nie wiesz do kogo się zwrócić.

Drogi uczniu,

nie twierdzę, że natychmiast rozwiążę wszystkie problemy,

ale obiecuję, że dołożę wszelkich starań, aby Ci pomóc.

Twój pedagog specjalny

    Anna Bil-Sternik