Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim :

  1. Przewodniczący – Anna Sadłos
  2. Zastępca przewodniczącego – Anna Kępa
  3. Skarbnik – Edyta Klepacz
  4. Sekretarz – Arkadiusz Tomaszewski
  5. Członek – Michał Karpierz
  6. Członek – Iryna Bazajeva

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim :

  1. Przewodniczący – Anna Miller
  2. Członek – Agnieszka Chmielewska
  3. Członek – Paulina Pietruszka

Numer konta Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bank BS w Ostrowcu Świętokrzyskim :
Nr 63 8507 0004 3001 0004 0615 0001.

Na rok szkolny 2019/2020 ustalono roczną składkę w wysokości 50,00 zł.