Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący:
Kamil Barański – klasa IV b
Gabriela Szot – klasa II b

Zastępcy przewodniczących:
Laura Burek – klasa II a
Wiktor Krzemiński  – klasa II d
Patrycja Wojtyła – klasa I c

Sekcja techniczno – organizacyjna:
Albert Granat –  klasa II a
Bartłomiej Tomaszewski – klasa II a
Łukasz Orczyk – klasa II c
Milena  Pocheć – klasa I B

Sekcja artystyczno – dekoracyjna:
Małgorzata  Poziomek – klasa III a
Weronika Jesionowska  – klasa III a
Julia Oraniec – klasa I B
Kinga Goszczyńska – klasa I A

Opiekunowie: Dorota Mazan, Ewa Góra