Zgoda na otrzymywanie wiadomości sms

Wyrażam zgodę na przesyłanie wiadomości SMS z Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim na podany przeze mnie numer telefonu (m.in. informacje o wywiadówkach, ważne komunikaty)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 33, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zs1.net.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania komunikatów SMS lub wiadomości e-mail na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art.6 ust 1 lit a RODO);
4. Odbiorcą danych osobowych może być operator systemu SMS;
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres Państwa pracy w ZS nr 1 lub do momentu cofnięcia zgody;
6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji usług;
10. Państwa dane nie będą nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu;