Statut, plany i programy

Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim – pobierz pdf (v. 2022-11)

Program wychowawczo – profilaktyczny Zespołu Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Świętokrzyskim – pobierz.pdf (Załącznik do Uchwały Nr 1/2023/2024 Rady Rodziców w Zespole Szkół Nr 1 im. M. Kopernika w Ostrowcu Św. z dnia  13 września 2023 r.)